Κλειστό

Assess the page speed of my web site and improve

83 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €375 για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Hello, My understanding for your project is that you are looking to optimize the website speed & overall optimization of website. kindly give website URL to analyze about your website & business nature. we plan Περισσότερα

€651 EUR σε 18 μέρες
(1471 Αξιολογήσεις)
10.0
OP3NSOURC3

Hi, I will do the following in order to increase your site speed : 1. Minify css 2. Minify Js, 3 Minify html 4 Leverage browser caching 5 js, css optimization 6 image optimization

€666 EUR σε 20 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
8.6
niravvirani17

[login to view URL] here to give best page speed as par google can we more discuss and will start

€250 EUR σε 10 μέρες
(809 Αξιολογήσεις)
8.3
timid

Hi there! I'm an expert and I'm willing to maximize the speed of your web site. Please feel free to send me text here on chat if you are interested and want to discuss in details. I have 8 years of experience in websit Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
8.1
vamir

I will optimize your site into €150. Hi, I have read your job description very carefully and understood that you require a web developer. Please share your website URL so I can check your website current status. I Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(655 Αξιολογήσεις)
8.1
idragon712

Hi Sir. Thanks for your opportunity. I just read your project description. and I have very interesting for your job. The skills you have proposed are matched with my main function. I have rich experience with impr Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.6
nittilegupta

Hello, I have read the project description and understood your requirement. Please share your website url for checking. I can certainly help you out to maximize the speed of your website. I would like to get invit Περισσότερα

€666 EUR σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
8.2
Starlight05

Hi Dear. As a talented Web developer, i have rich experience in speed optimization, wordpress website building and theme & plugin customization, Child theme development, custom widget & custom post type & shortcode Περισσότερα

€350 EUR σε 3 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.8
usatechsoft

Hi, Please send me your current site link so i can check and increase speed? i am very confident to complete this job on high node with quality of work.i am available 10am-8pm usa time zone. Wordpress Work Περισσότερα

€300 EUR σε 3 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
8.0
AustralDesign

Hi there, I am expert developer, I have done many websites optimizations, can you please send me your website link via message for a quick analysis? Thanks, Yuleidy

€433 EUR σε 4 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.8
alyaspk

Hi, I am ready to increase your wordpress pages google speed and assure 100% satisfaction guarantee. Looking forward to your kind response. Regards Muhammad Alyas

€333 EUR σε 7 μέρες
(210 Αξιολογήσεις)
7.5
extreamcode

HI There, I can assist you with website speed improvements. I am very passionate about quality of my work, You will be pleased working with me. Let's have a quick chat to discuss it further. You can check my sampl Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.7
sulemanshahjahan

Hi there, I have gone through your project description where you mentioned you need assess the page speed of your web site and improve. I have been working as a website designer and developer for more than 5 year Περισσότερα

€250 EUR σε 2 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.2
dizajnerweb

Hello there. I am expert for Wordpress site speed. Please look my profile and reviews. I can do this for you. Please give me wp/admin and ftp if you have. Thanks, Marko

€250 EUR σε 2 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.0
WebColorIn

It can be checked in Chrome debugger tool and there are many sites that provide detailed analysis. I will take your site, test and let you know areas where there are issues and how to fix it. We can discuss details Περισσότερα

€350 EUR σε 2 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.1
i333

A WordPress Speed Optimization expert here ready to MAXIMISE your website SPEED! Would love to discuss further! Few websites I recently made faster: [login to view URL] https://gt Περισσότερα

€350 EUR σε 5 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.1
shinydgn

Hi there, I would love to speed up your website. SKILLS and EXPERIENCE: I am working 10+ years with web development, I've done 150+ projects and 90+ Wordpress projects here. I am someone with a strong grasp of Περισσότερα

€250 EUR σε 8 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.2
phpdeveloper100

Ready to increase the speed of the website , Please open Message box so that we discuss it in detail Expertise ================== - PHP - Cryptocurrency - Code Ignator - Magento - Laravel - Wordpress - Zen-c Περισσότερα

€486 EUR σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.3
xiangang

100% JOB SUCCESS!!! Hello client, I read your job posting carefully and am very interest your project. I am a full stack developer with great experience and skills in Web Speedup & Performance Improvement & Fine T Περισσότερα

€555 EUR σε 5 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.4
superwanchiu

Hello , How are you? I just saw your project description carefully. I am very interested in your project. I have rich experience in website speed optimization. I can start your project immediately. I can improve Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.4