Κλειστό

Artist Website

38 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $205 για αυτή τη δουλειά

inspirad

Hi, I am interested in developing website for your music band. I checked and understand your project description, [login to view URL] Please provide more details. I am ready to start and available here to d Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(719 Αξιολογήσεις)
8.3
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. We are offering responsive site. Περισσότερα

$175 USD σε 6 μέρες
(689 Αξιολογήσεις)
8.3
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(255 Αξιολογήσεις)
7.7
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
7.8
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have a great team of expert Wordpress and WooCommerce Developers in [login to view URL] have many satisfied clients all over the [login to view URL] already have Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
7.5
tarana1

hello we are reputated organisation in this field, with highly skilled developer and designer. we can assure that you woun't feel dissatisfied with our service. we can serve the best service to our clients. P Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(356 Αξιολογήσεις)
7.4
titanium009

These are my last three works. 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] In case you want to look at the my portfolio to ensure my expertise, here it is http:// Περισσότερα

$220 USD σε 3 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
7.3
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.7
bhaveshkhatarani

Hi, Let's discuss in detail about your project over chat for features and functionalities and exact budget and time frame. We have great skills in Android, iPhone/iPad, PhoneGap,Cordova, ionic, php, Angular JS,No Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.9
zub

Hello, Thanks for posting this requirement. I read your given description. I have a ready script for the music based website. I can show demo for the same. I have a total 7 years of experience in web design and De Περισσότερα

$147 USD σε 5 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
ghani1

Hi there, After reading your project description we are very much interested in your project. We provide flexible end-to-end solutions that assist companies and individuals to meet their objectives by giving the bes Περισσότερα

$201 USD σε 7 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.1
peterftoth

Hi! I'm a musician too, i have a lot of experience in this field. I'm a qualified wordpress and php developer. My businesses in music industry: [login to view URL] [login to view URL] If you need me, send me pm. I can st Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.2
nisikachiya111

i have created the music site for my client . please check it [login to view URL] i have gone through your reference website that you like which is developed in WordPress . i will design better than your referen Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.1
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards AMRITA

$210 USD σε 8 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
Websitemaestro

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 5 years in this field of design and development. Please spare a moment to dis Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.2
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$97 USD σε 7 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.2
Codomotive

Hello Sir, We thank you to give us the opportunity to bid on your project. We are really interested to work on your project. I had a look on your requirement and I think we have exact skill set to effectively complet Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.8
Dinfo12

Hi - I am Ashish. I’ve read your project brief and can see that you need a new website design. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting with wirefram Περισσότερα

$85 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.3
phonedroidapps

Hello, Greetings of the day!! Thank you for taking time to review our bid. We found that you are looking for an expert PHP developer to work on your project for working with and provide you the quality of work. Περισσότερα

$144 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.2