Κλειστό

API integration

Looking for someone with extensive knowledge in API integration. Would like to have all data from a vendor link up with our site and that it tracks inventory counts.

Ικανότητες: PHP, HTML, JavaScript, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, API

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) PENSACOLA, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #32620416

60 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $464 για αυτή τη δουλειά

(129 Αξιολογήσεις)
9.2
(1307 Αξιολογήσεις)
9.5
(741 Αξιολογήσεις)
9.4
AwaisChaudhry

Hello,I have read the job description and I am interested in this job. I have 8 years experience in developing products using HTML, API, JavaScript, Software Architecture and PHP. I have read your requirements and am r Περισσότερα

$750 USD σε 23 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.4
(113 Αξιολογήσεις)
8.0
sapnathakur14

Don't waste time!!! I am PHP/Laravel expert.I have done many Vue+Laravel projects before.  I have rich experience in MSSQL, PostgreSQL, Rest API, Docker, Git(git rebase), AWS hosting, React+Django.I am very intereste Περισσότερα

$700 USD σε 7 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.7
(148 Αξιολογήσεις)
7.9
malviyamanish

I feel to be a good fit for this job, as I have hands-on experience working on the Laravel PHP, Mysql, HTML, JQuery Frameworks, as well as Major CMS's like Joomla, WordPress, and Magento. different domains like Busine Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
8.1
gauravgargcs

Hello, i am expert in API Integration , as per your work requirements i can integrate your api's , please come on chat so we can share your work , thank you Gaurav D.

$500 USD σε 7 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.6
mascotindia123

Hello, Hope you're doing well. I have 8+ years of vast experience with highly skill in designing and developing to work on different technologies such as PHP, MYSQL, HTML, JAVA SCRIPT, SOFTWARE ARCHITECHTURE, APIs. Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
7.7
dbuglab

Hello, **Can start your work right away.** —--Skills:----- ♠️Website Designing ♠️Graphic designing/ Logo Designing ♠️Website Development ♠️Digital Marketing/Email marketing ♠️SEO/SMM Why choose me over others? –----- Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(300 Αξιολογήσεις)
8.0
AndrwProjects

Hi. H ave strong experience with API's integration, have interest to get in, please share all the details. thanks.

$650 USD σε 28 μέρες
(328 Αξιολογήσεις)
7.3
devstart1234

Hi, We are a team and have checked your requirement 'API integration'. We are ready to sign NDA, If required. Websites: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://www Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(332 Αξιολογήσεις)
7.7
(73 Αξιολογήσεις)
7.0
divumanocha

Hello, warm Greetings !! Yes I am available with complete expertise, So I'm am very interested in your job post and past experience to meet your job requirement and will surely help you in this project can start right Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.9
(79 Αξιολογήσεις)
6.7
ayesha0124

Hi there, How u doing? I have came across ur project and i believe i can help u with it as i have great working experience in JavaScript, Software Architecture, PHP, API and HTML. Please have a look at my portfolio to Περισσότερα

$750 USD σε 26 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.6
DuskoDjurin

Hello Which api do you wanna implement it? I h ave rich experience in API integration. Let's discuss the project in detail. Thanks Dusko

$500 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.6
DavidLindon

What platform is your site running and can you send me a link to your vendors API documentation to confirm its complexity?

$500 USD σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.4
(63 Αξιολογήσεις)
6.2