Κλειστό

Amazon MWS API - Automated Seller Inventory Update via Feed Upload

Please don't reply without demonstrated experience with Amazon MWS API.

We have a warehouse inventory file (CSV) that is updated 3-5 times each day. It is available on our company's web site. (Example: [login to view URL]).

We need to use the CSV to automatically update our inventory on Amazon 3-5 scheduled times each day.

Example CSV:

ItemNumber,StockEast,StockWest,StockTotal

PROD18A,17,8,25

PROD22C-STD,4,0,4

GREEN-STACK-DLX,107,17,124

HDL-MUL-BASE,52,20,72

We need you to set up the functionality that will automatically update our Amazon inventory by using the Amazon MWS API.

Please don't reply without demonstrated experience with Amazon MWS API.

If you have any questions or need clarification about some specifics, please let me know.

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, API, PHP, Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: amazon mws submit feed example, amazon sellers api, amazon api update inventory, amazon mws playground, amazon mws documentation, _post_product_data_ example, mws api test, amazon mws product feed xml example, amazon seller inventory management, amazon seller central update, amazon inventory management api basic seller, amazon mws api commission, amazon mws api lowest price asin, amazon mws feed inventory php, amazon mws api orders, amazon mws feed api update price asin, amazon mws script inventory update, amazon mws api tracking number, amazon mws api quantity update, add product amazon mws api php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Los Angeles, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17192505

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $250 για αυτή τη δουλειά

ambar

Already worked with Amazon MWS API. An easy task for me. Ready to start!! I have already integrate Amazon MWS API into website. Not only this, I have been responsible to create inbound shipment plan using MWS feed A Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
9.0
uhjk

Hello, I did many things with Amazon - including mws api, or creating bot to purchase products etc. I can send you screenshot of aws php codes to prove. Anyway, I can handle this project in 24 hours at most, descripti Περισσότερα

$200 USD σε 1 μέρα
(751 Αξιολογήσεις)
8.1
bluediscover

Hi, You could see my MWS experience from following jobs. https://www.freelancer.com/jobs/project-16402889/ https://www.freelancer.com/jobs/project-16574222/ https://www.freelancer.com/jobs/project-15385771/ Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.4
mehboobafridi786

Hi Dear Sir/Madam, I am Amazon MWS API Expert! I can make an App for you through which you can change Stock automatically. I have done in the past. some snapshots of the apps I had developed in past ------ Περισσότερα

$333 USD σε 6 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.2
rajdeepa555

Hello Sir, To be very specific, I have developed 5+ solutions using Amazon MWS api. I have rich experience working with these api. some of my customized solutions are below: 1. download fba inventory from mws api Περισσότερα

$194 USD σε 5 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.8
$250 USD σε 4 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
6.7
rodweb

Hello, I apply for this job. I have good skills in amazon mws as i have work through freelancer project on amazon API. You can have a look on my profile. Hope to have a chat with you Thanks

$188 USD σε 5 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.5
Bizappln

Hi, We are a team with highly experienced in marketplaces Api integrations including Amazon MWS Api's. Refer some of our projects dealing with market place integratrations below. https://www.freelancer.in/jobs/pro Περισσότερα

$555 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
yujun21

Dear Sir! I've clearly read your requirements and it's very interesting. I have experience in building amazon inventory management system. It periodically survey product's lowest price and updated own store's product's Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
$444 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.2
reedsystems

Hi there, how are you today? I read your project description and I understand that you need a developer with amazon MWS experience to build a tool that can autoupdate your inventory on a schedule basis. I have Περισσότερα

$200 USD σε 6 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
engdinamallam

Hello, I am interested in your project, I am a Senior .net Software Engineer with 6+ years of working experience in Software applications full life cycle. I have designed and developed a couple of projects using Amazo Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
ANOOPLATH

I have worked on MWS api to synchronize products, inventory, orders data. I can finish your work in 2 days. System will works as following: Acron job will run every 2 hours and will download the csv file from your site Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0