Κλειστό

[login to view URL] Project

42 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $439 για αυτή τη δουλειά

octopus823

Hi, how are you? I am web developer having much experience on PHP. I have completed many projects before at high quality. I assure your job. Please contact me for detailed discussion. Your sincerely.

$555 USD σε 10 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
9.1
monitrix

Hi there, Share the detailed information over chat and please tell me what is your project all about. Send me some docs related to it. Thank you

$500 USD σε 10 μέρες
(502 Αξιολογήσεις)
9.0
narmadatech

Hello mate! I can help you with finalizing your existing project, I want you to please share the details of your project as well as the work details which you want to be done. I am a full-stack web developer with Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(281 Αξιολογήσεις)
8.4
idragon712

Dear Sir. Thank for the opportunity to bid on this project. I have read your description in carefully and so I think this job is best fit to me. I am a full time web developer with 50+ good experience. My skills ar Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.5
liangjongai

Hello, sir I am web developer. I have a detail look to your project, I have a great skill in design and php. I'm sure I can complete your project. My price and period is negotiable. We can discuss the details via Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
7.8
holaestudio

Hi there, How are you? My portfolio talk about my work please take a look at https://www.freelancer.com/u/holaestudio.html Please check my lasts works [login to view URL] [login to view URL] https://sagaflu Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
7.0
mninfotech2

Hi there, I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this, I am ready to complete your work with your satisfaction I will make the same as you need and men Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.1
KashirinA

⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️I will satisfy your proposal wonderfully.⚡️⚡️ ⚡️⚡️⚡️⚡️ Hello. I am Russia developer. I read your description carefully. I am very, very interesting in your job@! I have rich experiences 4+years web Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
7.0
$666 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.5
Batista111

Hello, I have read the post and showing my interest in this project. I am ready to work with you Please let me know more details about the website. I have 5+ years experience in development and we are able to do an Περισσότερα

$594 USD σε 10 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.8
bhaskarmandal

Hi, I am 5 years experienced web developer expert in PHP/ MySQl . Have strong knowledge in HTML / CSS / JS/ JQuery . Please check my recent projects : ================== 1 ) [login to view URL] 2 ) h Περισσότερα

$555 USD σε 5 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.2
YuKai7777

Dear France Client I am YuKai professional from China. Responding to the bid of the Client is my simple pleasure, and it will be my gratitude for you to respond to my bid. First I want to show you my major skills th Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.3
AdhamSoft

{ Just Relax and I Do All What You Need } This link is wordpress site we created [login to view URL] Please check this as a sample Check that link for what I have { Just Rela Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.0
tangramua

Hi, my name is Oleksii. I can help you with your project. Provide me, please, with more details. I have 19 years' experience in Web Development, System Administration, and Programming. I would like propose partnersh Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.0
Bluesky122

⭐⭐⭐⭐⭐Hi⭐⭐⭐⭐⭐ How can I help you? I have rich experience in web developing. Do you have any problems in server hosting? or what problems with your project? I know server hosting well and other skills. Please let me Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
Webln

Hi. Have skilled devs free to finish Your project! Please answer so we could chat about the project details. With regards.

$555 USD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.6
RajuChoudhary07

Greetings! I can finalize your existing project. We can discuss more in chat. About Me : I have 3 years of development and consultancy experience in PHP, WordPress,SEO, jQuery, Laravel Framework, MVC, MySQL, HTML5, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
techwobit

Hello, I have 100% work completion rate .I always provide fastest results with quality. I have an experience of more than 10 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, javascript Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.8
shahajay6434

Hi, This is Ajay, a web developer. I have 8 years of experience in MySQL, PHP, Web Hosting, and Website Design. I can help you finalize your project. please let me know your project. I can complete your project on t Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
stead121

Hi there I am very interested in your project My major skill is Laravel I can implement your requirements whatever you want If you want to see my Laravel skill, please link here [login to view URL] Περισσότερα

$444 USD σε 7 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6