Κλειστό

Add Telegram Members to my Group.

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €150 για αυτή τη δουλειά

adampohp79

Dear Sir. Your project makes me being excited. I'm willing to do anything in this sphere to help you. Especially, I've highly experience in telegram. Relevant Skills and Experience check the urls as followings; http Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
dinhfreedom

I am very interesting for your project because I have rich experiences and also have been working in this field for 8 years over. if you will award me, I will do my best for you. Relevant Skills and Experience ---Very Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
stead121

Dear Client. Relevant Skills and Experience PHP, Python Proposed Milestones €50 EUR - initial milestone €200 EUR - complete coding and send full code Please add HTPSilverbeadBot as a friend in your telegram, and inf Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.7
suresh1986sl

I have created an script which I can tweak to automate adding users to your group. As you have already them in csv format, I would just need that file and group url to get started. Relevant Skills and Experience Exper Περισσότερα

€222 EUR σε 2 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
desmondmile03

Hi I can add people to your group at 40$/1000 members. I have a lot of experience doing this and I can do it for you. Message me if you're interested.

€111 EUR σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
yuriecojocari

i can write a script to do that

€34 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
sweetonanu

ONGOING CRYPTOCURRENCY JOB: [login to view URL] [login to view URL] WHM API: [login to view URL] Relevant Skills and Experience INSTAGRAM API 1: ​​ [login to view URL] Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
shubhampatil17

User can be added to chat group using telegram API (Refer : [login to view URL]). Not sure about the max limit on users that can be added to group though. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
€110 EUR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
€30 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umidganiev

Hi, i can take this project and do by python and telegram api. I will give you script, which automates this. I have big experience of working with telegram api. Code will be clean and qualitative. Relevant Skills and Περισσότερα

€222 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€133 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€55 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RaigenTomy

Sir, I am interested in your work. I am an experienced Telegram user. I will add the contacts to your group. Relevant Skills and Experience My Fast Data typing skills will help me to complete this task as you wish S Περισσότερα

€244 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mastergandar

If you need add members at all i can do it for 1 day Relevant Skills and Experience I have already worked with telegram (bots) and can fulfill your order in a short time

€34 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baghinamircea

Patience and maybe a script that add them automatically. Relevant Skills and Experience Programming and attention to details. Proposed Milestones €222 EUR - Take the csv, analyze the columns, build script/idea on wha Περισσότερα

€222 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sdmay10

Python language, quick and easy: with open('[login to view URL]', 'r') as f: x=[login to view URL]() (Now add to your "group") Relevant Skills and Experience Python is my favorite and it is so powerful and simple. Proposed Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
RPAfreelancer

following items required to be complete this Project 1) CSV File 2) Data base to save telegram Username 3) I can do this using RPA UIPath Relevant Skills and Experience I have 12+ years of experience in software devel Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€166 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0