Κλειστό

Add paypal payment to laraval script

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $89 για αυτή τη δουλειά

sapotacorp

Dear obongene! Im a full stack developer, i can help you do this task fast. i have already charged a reasonable price. Our latest Nigeria's projects: [login to view URL] Best regards,

$94 USD σε 2 μέρες
(901 Αξιολογήσεις)
8.5
kripanidhi

I can start right now to integrate paypal recurring api !! After going through the project description I'm ready to build the exact application that you want with all the features and functionalities as accord Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
kharota

Sir, I am free and I can add paypal into laravel quickly. Please provide credential or script to add the paypal gateway. thank you

$55 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.5
TerfasElmehdi

Hello, I have 4+ years of experience working in Javascript and PHP projects, especially Laravel. I can implement Paypal payment api in your Laravel website. Please check my previous reviews and let me know if you ar Περισσότερα

$83 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
ravidubey123

Hello Sir/Ma'am, I am new at Freelance but I have 6+ years of professional experience in Website development and designing. Till now I have worked on complex to the simple level of the 325+ site for de Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
MikeSeesholtz

VERY EXPERIENCED WITH PAYMENT INTEGRATION - Let's Get To Work!!! Ready to get started on this TODAY!!!

$35 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
concattec

Hi There, As per the project description, you want PayPal payment gateway integration. We are a team of Laravel experts having combined experience of more than 7 years in Laravel and already completed more than 17 Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
jayantbyad

Hello, Hope you are doing good. We will integrate paypal and will make sure that everything must be in perfect condition. We are ready to proceed right away. We have been in the web industry for 7+ years and w Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
himanshurai94

A proposal has not yet been provided

$66 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0