Κλειστό

Add Compulsory Facebook Like, Share and Invite friends to each of my Contest entries on website

i have a contest template in laravel there already connect to facebook [login to view URL] << check here, u can try to get use

1) each time user first time registered/login with contest system, they must connect with facebbok then enter their email, phone, ip detect location, like page, invite friends

2) each time user enter quiz, they must share contest in facebook

Ικανότητες: Facebook API, Laravel, MySQL, PHP

Περισσότερα: invite friends code social website, app invite friends contest, add invite friends tab facebook page, add invite friends tab facebook, facebook invite friends add app, add invite friends page facebook application, add invite friends facebook application, invite friends facebook, auto invite friends event facebook, invite friends facebook feature, facebook quiz invite friends, facebook invite friends event, invite friends event facebook, software invite friends events facebook, facebook invite friends feature

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 104 αξιολογήσεις ) Seremban, Malaysia

Ταυτότητα Εργασίας: #17346452

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $164 για αυτή τη δουλειά

$133 USD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.3
dilipsakariya

Hi I have some questions related to sharing of contests from site Can we discuss now ? Thank Dilip

$155 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
julienmoutier

Hi i'm available for your project and can get it completed quickly. Feel free to contact me to discuss it further, thanks !

$177 USD σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.1
hassanalvi95

Hi Sir, I am expert in Facebook integration, I got all of your requirements and I think it will take about 2-3 days for me to complete this. I have some suggestions for you on this matter as well. Thanks let me know if Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
rohit554ITHUB

Hello, I have 6+  years experience in PHP, WordPress  & Codeigniter. I Read your job description, I'm interesting  in your job.  we feel that we are suitable for the job.  As a senior WordPress expert, I'll be glad to Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
aqeeqabbas

Hello, How are you? We are a team and we have understood about your work what you exactly want. We just saw your project description carefully. We are very interested in your project. We have rich experience in web, ap Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shafayshahid123

Hi there!, I am just starting my freelance career and I have no experience as to what is needed to compete with others and how to write a proposal. I have seen in your project description and I'm interested in your p Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$177 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vasanthamani38

I will complete it with in the time period

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0