Κλειστό

Write some software

19 freelancers are bidding on average €667 for this job

SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We are a team of PHP-WordPress developers who is assisting globally to our clients. We have worked almost 70+ website till the date and have experience in worki Περισσότερα

€1855 EUR σε 30 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
8.1
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. I Περισσότερα

€670 EUR σε 20 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.2
extreamcode

HI, I can assist you with this Project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: [url removed, login to view] I highly value professionalism and hold myself strictly accountable Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.3
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [url removed, login to view] Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.9
esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

€1578 EUR σε 20 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
7.0
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€747 EUR σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
bondwp322

Hi dear employer. How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. As you can see from my profile, i have rich experiences for Website development. In particular, Wordpress and Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.3
raiakanksha49

Hello sir/ma'am.. I have gone through your project domain..and i want to complete your project. I have 5 years of experience and i can complete your project within your budget.. Kindly offer me this project.. Eager Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.0
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, am understand almost your project but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

€250 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.0
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.6
€555 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.2
maamekal

Hi, I have developed 100+ mobile application and 200+ websites and web application. I am experienced and hard-working developer with deep knowledge of Android, Java, AngularJS, Ionic, Cordova/phonegap, Meteor, Codei Περισσότερα

€283 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
GeorgeBouris

Hello, my name is George Bouris. I'm very experienced in Linux and PHP, among many other programming languages and environments. Please provide more details, regarding your project.

€555 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.9
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

€749 EUR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
look

Hi, I am a LAMP expert. I can provide your required solution within agreed time and cost. I can guarantee the quality of the delivered solution and it will meet your all the requirements. Please share your requirements Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
bonapps

Hello Team, "BONAPPS - Delivering Excellence just a click away" We read your entire proposal and are happy to share that we are interested in your proposal. We would like to have an in-depth discussion about the Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
pramodshukla90

Hi. I have 3 year experience and my skill are: Web Developer & Designer (CodeIgniter, Core php, HTML5, Responsive, Bootstrap) You can check my feedback and my rehire rate. During last three years i have done al Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
arjuniitb2007

Offshore/Onshore IT application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Website Developer,Android Developer,Software Developer,Graphic Designer, EComme Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
alliedbandna

Dear Sir, Your have recently advertised for website developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your requ Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
1.7