Κλειστό

Write some Software

12 freelancers are bidding on average $715 for this job

Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 NZD σε 15 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 NZD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$749 NZD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
dbinutu

Hello , I have 7+ years of web development experience as a full stack developer and a bachelor of science degree in Information Technology . Please let us address your concerns and collaborate to build this wonderf Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$500 NZD σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
KSVWebster

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and the season is going great for you and your business. I and my team have gone through your requirements for this project. And one thing I can assure you that t Περισσότερα

$1000 NZD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
innovateads

Dear Hiring Manager, I submit this proposal after going through your requirements and I believe I am the right person for the job. From my enclosure, you will approve of my impressive business strategies, which have Περισσότερα

$1500 NZD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
2.9
ninesol

10+ years of experience in physical Marked = 0 Experience in Freelancer Please give me a chance. I will get all payment of successful completion of project. Customer satisfaction is my priority. Regards. Nine Περισσότερα

$500 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
$555 NZD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
2.3
$555 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
AyeshaShuja

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.9
tridentsynergies

Dear Project owner, I am *not* bidding for this project – rather if some of the tasks are repetitive in nature, I would like to suggest you CAD customization. This will significantly reduce your modeling service charg Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
hamidkhan114

Dear client I am highly interested to do this project. I will make you happy.I don’t need any upfront or milestone payment. Pay me when you will happy. Looking forward. Thanks

$555 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aquadsoft20

Offshore/Onshore IT application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Website Developer,Android Developer,Software Developer,Graphic Designer, EComme Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmazonMWSAPI

Hello, I have got every skills and expertise which makes me deserving to accomplish your project. I want to discuss further to get a complete understanding of your requirements and specification. We can follow o Περισσότερα

$833 NZD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wabila

Hi sir, I'm an expert in 2D/3D CAD in mechanics and I'm interested in this work. Please check my portfolio page for some of my realisation among which i also practice ilogic. I am just returning in to online freelancin Περισσότερα

$555 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0