Ολοκληρωμένο

Write some Software

Ανατέθηκε στον:

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

5 freelancers are bidding on average $41 for this job

masterlancer999

Hello, how are you? I am a programmer with good skills I am expert in web scraping, crawling, web bots and i can finish your project in your need time. I will never disappoint you and lead your project to successfull Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
myigniter

Hello Dear Client! My name is Ashot Davtyan I have good experience working with PHP Codeigniter MySQL Javascript jQuery AJAX JSON Bootstrap HTML5 CSS3 API integration You can see one of my works on Codei Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maheshinc

Hi I have been in this industry for 10 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$20 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dishants

Dear Sir, We have read your job and we can provide you with the skills you require. We use to work to time lines and meeting clients' expectations with prompt communication. We have got more than 7 years of exper Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hasanbalochvw

I have read the pdf. My professional experience has provided me with vital and essential tools and crafts to become an excellent software engineer and analyst. Therefore, I consider myself a suitable candidate for this Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$23 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0