Κλειστό

Write some Software

32 freelancers are bidding on average $618 for this job

TenStar718

Hello, and thanks for the opportunity to bid on your project. https://www.freelancer.com/u/TenStar718.html I am an expert in many different area’s of web and mobile applications based on the following languages: W Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
8.4
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$574 AUD σε 5 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
8.5
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. Περισσότερα

$600 AUD σε 20 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
8.0
pointlogic

Hello..I have an experience of more than 8 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, jquery, paypal integrations, API's, css, html, html5 and SEO. Our team is experienced, cr Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(272 Αξιολογήσεις)
8.0
fullymagento

Hello, We provide full range of services for over 8 yrs of [login to view URL] experience will help you to define best online strategy to serve what you require. We don't need any advance payment. We have done man Περισσότερα

$1333 AUD σε 10 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
7.4
augurstech

Dear Employer Greetings from Team Augurs Coming to your project details we will customize your point of sale floreant POS Please ping us and provide me complete features of point of sale system to be customized Gre Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.4
StdioRelations

------------ PHP EXPERTS HERE ---------------- Hi. i read your project and as per my understanding you want a new website . About our company, we are a team of 20 people working from past 4 years in the PHP techno Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.3
Shopify

************************ CRM/ ERP / DASHBOARDS / HRM ************************************* Hello, Our expertise on developing CRM/ERP/Dashboard/HRM through different Software Platforms like ZOHO ,VTiger for th Περισσότερα

$773 AUD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.0
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
7.5
C0RETECHIES

Hi, I believe this note finds you well. I've checked the [login to view URL] on which I seen that "The package obtain latest binary as well as complete source code links" but any third party ,library object binary sou Περισσότερα

$250 AUD σε 0 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
7.5
espsofttech

Hello Wish you are well i can build customizing a opensource point of sale system. I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. I have more then Περισσότερα

$336 AUD σε 5 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.2
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 AUD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.9
faisdesign

Hello, I have read all the requirements of this project and my team can provide high quality professional results at a low cost. Our team consists of 4 programmers/designers with over 6 years experience and a v Περισσότερα

$500 AUD σε 20 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.7
winnet21

Dear friend , I am very interesting your project Could you tell me your project in details Look forward to working with you!! Best Regards Duc

$500 AUD σε 20 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.0
Julian29

Hello, i saw your post and understood that you need modification in POS to manage everything perfectly. I have excellent skills and good proven track records in similar work and i can assure you for quality work and go Περισσότερα

$405 AUD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.5
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.3
ludiac

Hi, We have a lot of experience in web development technologies like JavaScript, PHP, WordPress,Angular JS with backend like laravel, codeigniter, MongoDB, Node.js etc. We have completed many difficult and medium sc Περισσότερα

$555 AUD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.6
mahiruho

Hello Sir, We have a good web design & development team with 10+years of experience. We want to do work hard because we are new in freelancer. Please help us to grow in freelancer. I checked your work details and c Περισσότερα

$555 AUD σε 20 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.0
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.0