Κλειστό

Write some Software

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ¥155/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

dobreiiita

Hello I am web development expert and interested in this project. I have reviewed the details and confident to handle it perfectly. Please communicate to discuss further. Regards Anshu

¥189 CNY / ώρα
(409 Αξιολογήσεις)
7.4
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

¥162 CNY / ώρα
(58 Αξιολογήσεις)
7.1
manhpham

My name is Manh from Vietnam. I read your project details and I am sure I can complete your project.Can we can chat/discuss further on your project?

¥175 CNY / ώρα
(84 Αξιολογήσεις)
5.8
RubyOnRail

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
¥175 CNY / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
Shchipunov

Over ten years of experience in IT industry, architecture, design, development and testing of multi-tier enterprise applications and services of e-commerce by using Java technologies and various methodologies (waterfal Περισσότερα

¥150 CNY / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.2
neerajagrawal201

hey, I have good knowledge in below mentioned skills by you. I also have some certifications in Java. I can share some of demos with you if you want for better understanding. Currently I'm working on a banking project Περισσότερα

¥115 CNY / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.3
¥175 CNY / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
Elawadly

hello, please message me with the project details i think i'm a good option for this project .

¥115 CNY / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
¥175 CNY / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
alexlovar

could you please be more specif about the proyect? i need to know more about this to make a better work

¥175 CNY / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
SlohVeeN

Hi I just received a bachelors degree in computer and information science and am currently a student of business informatics masters program. During my years at the faculty I have completed many different software p Περισσότερα

¥116 CNY / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.3
DashingTalha525

hey i am good java developer and have done 2 projects and many assignments using java. I think am the best to do work with java mutli-threads application Give me a try thank you

¥166 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥175 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
¥175 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shariful123s

Hello I am a PHP developer I have skill in Object Oriented Programming. I want to know your project details. I will provide solid solution of any problem Also I split a project into small individual part and finish Περισσότερα

¥115 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
EasonZhai

I have time and attitude to develop this program.In my opinion , Things never be end if your put your heart and want to find the best solution , so just do what you have to do making it the best.

¥144 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nnamdii

I am a programmer gaining experience, so i take that will give me the ability to add more flair to the software that you need built. I know my creativity will allow me to produce a sleek and seamless platform for what Περισσότερα

¥190 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nivasoftvn

Our working price is just $5 per hour. Our work principle “Trial 30% your work first, pay later” It means that if your project is divided 3 parts (30% working, 65% working, 5% working). We will make the first 30 Περισσότερα

¥175 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ruiStudios

A proposal has not yet been provided

¥133 CNY / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0