Ολοκληρωμένο

Wordpress multisite "Network" menu redirect error fix

When attempting to access my network admin menu in my wordpress multisite, it keeps trying to access the link with http// in front instead of http://. Another freelancer cause this error but I can't reach them. I need this fixed. Thanks!

Ικανότητες: PHP, WordPress

Περισσότερα: fix redirect loop wordpress website, wordpress error fix, fix dropdown menu wordpress, fix drop menu wordpress, fix 404 error using redirect 301, wordpress pagination error fix, fix redirect loop wordpress, plugin fix redirect loop wordpress, fix redirect wordpress, htaccess http error fix server error wordpress, wordpress 500 server error fix, wordpress internal server error fix, can find error fix working, xml parsing error fix, drop menu posts category wordpress, register_globals disabled phpini error fix

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 59 αξιολογήσεις ) Sheridan, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #13801449

Ανατέθηκε στον:

wmkosc

hi, I have been wordpress developer for over 6 years and I had much experience in this field. I read your requirement and really interested.I will fix it immediately for you. Please have a look at my profile and contac Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
5.0

37 freelancers are bidding on average $49 for this job

A2Design

Hi, We can help you with any WP (including WooCommerce/BuddyPress) tasks - we have experience with everything: - building WP websites from scratch - customizing themes - fixing bugs - building plugins - ongoi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
8.5
nmans

We are highly interested to work with you on this project and can assure you quality results ready to start immediately some of our developed websites are listed below Wordpress: http://www.wilsontenniscamps.c Περισσότερα

$210 USD σε 3 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
8.3
Speedycom

Hi there. I'm Alex. I can help you with this and I'm ready to start anytime. Please don't hesitate to check my feedback page and see what other clients are writing about me. Thank you. Cheers. Alex

$30 USD σε 0 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.9
PhungTran

Hi. I can fix this for you now. Do you have ftp or file access ? .

$30 USD σε 1 μέρα
(542 Αξιολογήσεις)
7.0
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://wis Περισσότερα

$288 USD σε 3 μέρες
(206 Αξιολογήσεις)
6.7
sat12

Hi, I am wordpress,PHP programmer having 5 years of experience. I am very good in wordpress,php,mysql,joomla. Recently done these projects [url removed, login to view] Please award me the project.

$25 USD σε 1 μέρα
(320 Αξιολογήσεις)
6.7
writer075

Hi, I understand the requirements for this project and interested to discuss more in details to start working on it. I fixed this issue before and can do it faster. I am a professional web developer and graphics Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
6.6
AdminKC

WE CAN START YOUR PROJECT IMMEDIATELY. Hello, I gone through your project description which you have given and my team is very much comfortable in such project. Our organization is a pioneer in the field of Web Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
6.3
webjinn

HI there I have gone through your project details, i can do that job easily. I have developed many skills so far. In languages and open sourse softwares. Front-end :javascript ,jquery,bootstrap,sass,compass,node.js Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(98 Αξιολογήσεις)
5.7
opuswebdevlopers

Hi, We are interested to develop it as per your requirements.I assure you that you will get 100% results. We provide pixels-perfect results with accurate code,fully responsive designs, hard working and be ready for o Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.0
$30 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
5.8
$50 USD σε 0 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.6
superwanchiu

I just saw your description carefully. Your project is very easy for me. Although i am a new freelancer , I have accumulate full experiences on app developing. If you trust me , I can do it perfectly for you in a sh Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
vipinharidas

Hi, I can help you in this project. Please find my previous project reviews in the following freelancer profile link: https://www.freelancer.com/u/vipinharidas.html . Will complete the project quickly and perfectly. R Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
4.9
dezines99

Hi, Expert here,ready to start immediately. I will always available to discuss project specs.I have reviewed all your requirements and can deliver exactly what you are looking for, 100% guaranteed. I am confident to Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.4
$25 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
shahjahansiraj

Hi I have long experience in this field. I can provide you perfect solution. I can work full time or part time for you. Hope to meet you and discuss please. Thanks

$26 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
gagandeeps416

Hi, I will fix the issue and start immediately on it. Please share more details about your website. Regards Gagandip Singh

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
suritaverma

PLEASE SAY HELLO I have experience in WordPress,Core PHP, Codeigniter Framework, Cake PHP,HTML5, XHTML, CSS3, JQuery, DHTML, Bootstrap jQuery plugins,XML PARSING, INTERFACE BUILDER, COCOA TOUCH, CORE DATA, SQ LITE, Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
Farjul

Hi I am Farjul Islam. I will do this job your Budget. Contact me Details... I am Built FRIENDLY USER wordpress website. i know that many parson bit this project, but i know that i am parfect this job. i have extensive Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.2