Ολοκληρωμένο

Website speed optimization

Ανατέθηκε στον:

$88 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.7

16 freelancers are bidding on average $136 for this job

$226 USD σε 5 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
8.1
CodeWolves

Dear Sir, Please let me know details. I will provide you professional output with best quality. I have 8 years experience in web development. Please consider my job application and give me a chance to show you ho Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.7
samzinc

hello I have read the job can I have your website link to check the speed n issues. thanks sam

$166 USD σε 3 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
7.4
JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
6.6
techlo9

PAY ME AFTER COMPLETE THE JOB Hey i want to discuss about job please hit me up in the chat, before you are awarded. I'm ready to start immediately, Please contact me and let's get this done! i am assure you about qua Περισσότερα

$88 USD σε 2 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.5
Meenutechnology

Hi , Greetings! We have read and understood your need , we are confident about the work and we can complete this job in estimated time frame with professional look and feel . We would like to discuss with you a Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.1
hunter001

I can speed up your wordpress site. I am Wordpress expert with more than 4 years of experience and very well equipped with css,javasript,jquery... I have seen the project requirement and can do your project Wor Περισσότερα

$60 USD σε 2 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.1
avinaykumarweb

Hi There, I am expert in page speed please share your website URL so that I can analyze it I already make website page speed up [url removed, login to view] I am available to discuss further Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.9
retheeshwork

Hi, I am Retheesh and i have more than 7 yrs of exp and can very well do your project as per the project description given. Portfolio: [url removed, login to view] Completed projects: htt Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.6
citsoftwares

Hello Sir/Madam, I have completely understood your requirement and assure you with quality solution in a minimum of time. I can start the job immediately. First, have a look at some of my previous work samples: http Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
saddy007

Hi, i'm a web developer and can optimise your website speed. PLease contact to discuss in detail about this. regards

$100 USD σε 2 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.4
TSCreators

hello can u show me the url of your website so i can also check and i am experience developer of wordpress speeding up i can do this waiting for positive response thank you regards Tuba [url removed, login to view] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.0
ashokkumawat12

READY FOR START WORK IMMEDIATELY... I am very much interested to work in your project. i have 6 years experiences in website design and website development. i am expert in Wordpress, eCommerce, woocommerce, magen Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.0
$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
$130 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2