Ολοκληρωμένο

Web development

I need an existing website rebuilt. I need you to design and build a website for my small business. The small website for our motel at [url removed, login to view] is not mobile friendly. The website should be redesigned so it is mobile friendly. Any other changes or suggestions are appreciated.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: web roblox com games 303711252 plane development, joomla development web, dot net nuke custom development web design, web service com dll wrapper, free web hosting com autosurf, wide range solutions software development web, outlook web access com error, web designing com, iphone development web app upload image, metatrader development web service, development web email based search engine

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Monterey, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12778523

Ανατέθηκε στον:

EngrAamirKamal

Hi! This site, [login to view URL] is very simple and old fashioned. I will get you a modern and sleek website. 100% responsive and mobile friendly. I am FRONTEND(HTML/BOOTSTRAP/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.0

51 freelancers are bidding on average $189 for this job

safiwebint

Hey, I'm Anthony, an experienced web developer with a keen eye to design. I have viewed your website and I can redesign it to give it a modern look and make it mobile friendly. I recently redesigned [login to view URL] Περισσότερα

$300 USD σε 14 μέρες
(782 Αξιολογήσεις)
7.7
gautam07

Hello Sir, I did check your [login to view URL] redesign it with responsive [login to view URL] open chat so we can discuss in detail. Thanks Gautam

$161 USD σε 4 μέρες
(640 Αξιολογήσεις)
7.8
aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development/designing, Graphic designing and R Περισσότερα

$154 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.5
$250 USD σε 7 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
7.3
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

$150 USD σε 5 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
7.2
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
7.1
World515

Hello! If you want creative and perfect work, please contact me now so that i can start right away. I am sure i can provide you perfect result for your requirements. Please let's discuss your projec Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.0
Minimuke

Hello I would love to be involved in your project I can finish my job in less than 27 days that's for sure. However you provided less details than I would expect so please do not hesitate to contact me for further disc Περισσότερα

$450 USD σε 20 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.4
$127 USD σε 5 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.7
slaviktim

Hello. My name is Slava, I'm 10 year experienced web developer. I've reviewed your site, and may offer to rebuild frontend part of the site you have with something like this: [login to view URL] Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.8
bondwp322

Hi dear employer. How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. As you can see from my profile, i have rich experiences for Website development. In particular, Wordpress and Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.2
vipinmaru1990

Hi, After going through you detailed job specification, I am very much interested in your job as I am most expertise in most of the open sources and MVC frame work with having an strong experience of both design a Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.3
maamekal

Hi I am certified Web Developer with experience in design/developed websites and up for all the new challenges in your job listing . Please share complete requirement in detail and reference side so i can get ide Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
shsaad

I can rebuild your motel website and make it mobile friendly . I have built mobile responsive website for many clients . My profile is self explanatory . Ready to start today.

$155 USD σε 3 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
6.9
ecommercejui

Hi, Can you please AWARD me the job? I am highly interested to work on this project. I understand your requirements I can assure you, I can complete within timeline with quality Regards JUI

$250 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.1
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.5
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, am understand almost your project but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$100 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.3
myecodes

HI There ! WE read your job post and most interested in your job cause we have expert web developer team in our company and able to provide you Exact you want. Let's discuss more about your job and start soon. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.5
a4logic

Dear Sir/Madam, Thank you for this wonderful opportunity. I am keenly considering your job post including these skills.I am working as team leader in A4Logic it is software and web solution company we are operati Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.1