Κλειστό

Web development

10 freelancers are bidding on average $51 for this job

$63 USD σε 2 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.9
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I can start your project right now. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more than Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
5.7
raisakshi

Hi Greeting of the day!! ☞ WHY ME : I have more than 5 years of experience in Web Development/Designing & have Developed number of websites in the past. I have an expertise in : ✔ PHP and it's Frame Περισσότερα

$60 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
brillbrains4

Before Award To Any Freelancer Please Discuss With us For Your Project -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- We have gone through the details that you have provided , and we Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
shweta1113

I got a fair comprehension about your project. It's about website design and we are totally compatible with this job. I have a great team with creative ideas who are simply good at what they do and are always ready Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.3
RichardoZhang

Dear Sir, I am good at using php, java, html and other related tools to design website. I can do this for you. Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
auengineer1

Hi, I am professional in this task.I would like to assist you in your projects. Get it done professionally get it done right the 1st time. I am here to make long term relationship. I would like to get all details from Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techseoexpert

Hello sir, Greetings to you… As we gone through your requirement we will design and develop your website within budget and optimize it with SEO. We are one of the pioneers in the IT industry, Creative Tech Exper Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$20 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mtarmendariz

Hi there. my name is Matt. I am a marketing professional who can provide you with the expertise relevant to your project I hope to hear from you soon so we can get your project completed successfully!

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0