Κλειστό

Web development

93 freelancers are bidding on average $2711 for this job

infoway

Basic concept is clear but need to be sure enough at what part we need to work exactly. We are working in this field for more than 12 years and have pretty much experience in the platform you need us to work on. Περισσότερα

$3608 USD σε 30 μέρες
(640 Αξιολογήσεις)
9.7
best1

Hi there, I hope you had a great great time in those days !! We came across the reference sites which are eCommerce marketplace for selling and buying of diversity of products. Seller sell by just upload the item Περισσότερα

$3000 USD σε 45 μέρες
(346 Αξιολογήσεις)
10.0
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$5777 USD σε 45 μέρες
(568 Αξιολογήσεις)
9.9
aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. Similar: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$4381 USD σε 30 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
9.0
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing sophisticated Web and Mobile solutions from scratch. Our indicative time/cost estimation for your project rel Περισσότερα

$25000 USD σε 60 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
8.6
omsoftware

Hello Sir, I have alreday aware the features of Amazon, Etsy & Ebay. We have strong experience in developing different kind of E commerce web. We know all features of E commerce web like Payment system, Re Περισσότερα

$3092 USD σε 45 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
9.1
Webwingtechology

Hello, We can develop your ONLINE STORE with the look and feel you want. =>KINDLY SHARE THE COMPLETE PROJECT SCOPE WITH US SO WE WILL PROVIDE YOU WITH A DETAILED PROPOSAL WITH TIMEFRAME, BUDGET, WORKFLOW ETC Περισσότερα

$2061 USD σε 30 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
9.0
netdevbiz

Hi, Happy New Year! To get a complete complementary analysis of your end requirements, please contact us at your convenience and see how we can help you in building your website that converts more leads. Have a Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello Sir, This proposal finds you best in health! We are a team of eCommerce developers who is assisting globally to our clients. We have worked almost 70+ eCommerce stores till the date and have experience in Περισσότερα

$3350 USD σε 30 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.6
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages Περισσότερα

$2783 USD σε 30 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
8.2
drupaltonic

Hi,Its just the beginning of our long term professional relationship,so let’s connect now :) I have gone through your requirement and understand that your business is unique and Drupaltonic has always built websites Περισσότερα

$3055 USD σε 30 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
8.6
r4rony

Hi, On going through the detail of your description we best fit in your requirement as we have developed multiple eCommerce website from scratch. As per your provided details I am sharing my understanding with you. Περισσότερα

$2319 USD σε 30 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.4
hikaruvn

Hello Sir,I just checked short description of project,I'm very interested to your project and sure give to you best quality of project,Can you please take short time to me for discuss about your project thanks

$2500 USD σε 30 μέρες
(482 Αξιολογήσεις)
8.5
toxsltech

Hi Warm Greetings!! We have already developed 60+ online store websites and 300+ other websites with different objectives. Please share some more details so that we can develop similar website as per your requ Περισσότερα

$2677 USD σε 30 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
8.5
bhardwaj786

Dear Client, I would like to inform you that, I have expertise to fulfill your requirements and complete your project successfully. I am eligible and best fit to your project . I have gone through your requirement Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(581 Αξιολογήσεις)
8.3
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.7
seabitmedia

Hi, Greetings from SeabitMedia part of Seabit Technologies Pvt Ltd We have an agile and talented web design and development team, capable of designing stunning websites which will attract immediate attention and Περισσότερα

$2319 USD σε 10 μέρες
(2313 Αξιολογήσεις)
8.3
RaddyxTechnology

Hi, I have gone through your project description and could assure you the best of the solution. I am taking it as an opportunity and ready to deliver my best. We will be using open source LAMP technology to dev Περισσότερα

$3000 USD σε 50 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
8.3
rabbul

Hi I am confident to do this job. ================================================================================== thanks

$2500 USD σε 30 μέρες
(542 Αξιολογήσεις)
8.3
akash9958

Hello, I have read the project description in detail carefully. I am sure about doing this with full of my interest. Further for making it perfect, lets have a conversation to discuss everything. I am a Develope Περισσότερα

$2500 USD σε 15 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.2