Κλειστό

Web development

27 freelancers are bidding on average $81 for this job

MakhijaRavi

Hi, We can develop the perfect website for your small business. Please provide more details. Previous work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Know more - [url removed, login to view] Περισσότερα

$111 USD σε 15 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.4
deepbratt

Hello! I am a web designer and developer having skill set in HTML5, CSS3, JavaScript ,WORDPRESS,PHP and MYSQL with an experience of 5 years dealing with the projects of this same field. I am interested in worki Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(149 Αξιολογήσεις)
6.5
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$188 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.4
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.8
caroldata

Hi, As you are looking for design and build a website for my small business so I am glad to inform you that we are Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8+ years Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. We have very good hands on experience in working with the LAMP stack especially with PHP frameworks such as Smarty, Codeigniter, Yii, Zend, S Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.0
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. I have good skills in web designing and development. Sample of sites I designed and d Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.3
ashishjoshi999

Hello, Read your brief for the [url removed, login to view] new site will be in Wordpress platform so that you can easily manage the content and all the data with admin [url removed, login to view] website will be mobile and all device friendly. I l Περισσότερα

$200 USD σε 8 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
5.4
JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
4.8
imphasys

UNLIMITED REVISIONS UNTIL YOU ARE 100% SATISFIED Hope you are well. I have read job description? Can we discuss in details before we start? to have the best deliverables for your project. I can do the project as you Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.5
$222 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
4.6
$25 USD σε 1 μέρα
(55 Αξιολογήσεις)
4.7
mohsinhassan90

Hi, for your Business I Will Design an Eye catching and Astonishing Website Responsive, Having a Modern Look and Functionality just 88$ for the whole Project, Hope this Price is Quite Reasonable For you. You will R Περισσότερα

$88 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
TSCreators

Dear hiring Manager, We are highly experienced team of developers and designers. Created many sites on WordPress. Some of our latest work is below. [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://ww Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.8
citsoftwares

Hello Sir/Madam, First,have a look at some of my previous work samples: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://rebelmarketingcafe. Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
shuaibullah

Hey there, I would like to work with you for this project. I am Shuaib and I have been in this industry for 5 years now and such jobs are my daily practice and I surely would be an excellent choice for your project. Th Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
whitewayweb

Check our portfolio here.: [url removed, login to view] I am interested to work in this project. I have done simil Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.9
gauravmullick

Dear Client, Thank you for reviewing my bid! I read your description very carefully and i want to work with you. I am available for this job right now. I am looking forward to discussing with you about this job p Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.2