Κλειστό

Web development

27 freelancers are bidding on average $1158 for this job

esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$1250 USD σε 30 μέρες
(574 Αξιολογήσεις)
9.9
Webwingtechology

Hello, So, you want to design & build a Personal Website. Let me first thing, What's your actual requirement? Please come online and provide me some more brief details about your requirement. Why this projec Περισσότερα

$1237 USD σε 20 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
8.9
$750 USD σε 6 μέρες
(468 Αξιολογήσεις)
8.0
rginfotech1

Hi, Hope you are doing well!! We have gone through the brief of your requirements and we are confident that our skills and abilities fit well with all your requirements. Request you to discuss your requirements in Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(404 Αξιολογήσεις)
8.1
sritechnocrat

Hello We have checked the requirement and specifications. You can ask us any questions if you have. Sri Technocrat will provide fully interactive website for your project. The timeline and total cost for developm Περισσότερα

$988 USD σε 30 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
7.7
maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(335 Αξιολογήσεις)
7.5
espsofttech

Hello, Please share more detail about your requirement so that i can provide you best services and solution from my end Looking forward to hear from you

$894 USD σε 20 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.1
JoomlaVogue

¬Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you. We insist to follow these steps before you award the project to us: - We (technical team) will review the job and ask Περισσότερα

$777 USD σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.5
nishthamarwaha

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I am Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.3
m4yank

Hi, Greetings of the day!! Thanks for your job posting. It would be great if we can discuss this in more detail. Amsyt Technologies is an award winning Engineering & Digital Consulting Firm offering end-to-end Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.3
$1666 USD σε 12 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.6
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

$1094 USD σε 28 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.5
$750 USD σε 10 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.1
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 14-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

$3298 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.7
$1361 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.2
dunitech

Hii Greetings !! We are confident we can do this project with professional look and feel within a estimated time frame . We can complete this project on mentioned time within this budget . I am having major 13+ years Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
hossaincse2

Hello/ Hello Sir, I have read your job description and understand your requirements. I have proper experience about many web design, html, CSS, ajax,Bootstrap,html5,CSS3, landing Page design, wordpress, Laravel,PHP Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.4
$1250 USD σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
lbansal22

I am writing in response to your job. I will fulfill all the requirement for this job and unlimited revision until you are fully satisfied. I possess 5+ years of experience in Mean Stack Development (NodeJS, Angu Περισσότερα

$777 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
samarthbuch

Hello, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project description w Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.2