Κλειστό

Web development

62 freelancers are bidding on average $223 for this job

sanjay2004

Hello, Our understanding is that you are looking for a website for your business. Kindly specify the functionalities you are looking out for your website and share the project brief for better understanding. We will Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(1587 Αξιολογήσεις)
10.0
evsoftpk

Hello, I have gone through your requirements for developing a promotional website for your business. We can provide a quality output as we have experience of developing numerous custom websites using PHP/MYSQL as b Περισσότερα

$263 USD σε 8 μέρες
(258 Αξιολογήσεις)
9.1
puneetjaini

Hi, I'm proficient in Wordpress, Html, Css and Php and can develop website efficiently as per your requirement. I have over 18 years of experience in developing website's, done more than 2000 projects successfully on Περισσότερα

$200 USD σε 6 μέρες
(1650 Αξιολογήσεις)
8.8
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
8.2
w4web

Hello I have read your project description. I have some questions regarding this project. Lets discuss this project. I am a senior web developer with 10+ years of experience in doing website projects. Check my rec Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.8
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$195 USD σε 8 μέρες
(381 Αξιολογήσεις)
8.2
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https://greenlightin Περισσότερα

$196 USD σε 3 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
7.8
swsDreams

Hello there, I expertise in Website Development and Responsive Layout, Ready to start now, let me know if you have any questions for me. my profile - https://www.freelancer.com/u/swsDreams.html PSD to Bootstrap and Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
7.2
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [login to view URL] have many satisfied clients Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
7.5
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.7
gautam07

Hi, I will deliver you nice looking website design and [login to view URL] open chat so we can discuss. Thanks Gautam

$166 USD σε 5 μέρες
(646 Αξιολογήσεις)
7.8
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
7.3
JoeLtheMaster

Hi there, My name is Joel. I've read your brief and can see that you’d like to build a website. We are properly established company. My team has 6 years experience designing and developing websites for personal Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(287 Αξιολογήσεις)
7.2
prock1123

Hi, I am interested in working on your project and would like to discuss further if possible. I specialize in Wordpress and content management solutions. My portfolio is available to view at my website scorewebsolution Περισσότερα

$220 USD σε 3 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.0
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.2
babusharif

Greetings, I am eagerly waiting to discuss about the project, I have gone through the complete job description. Please share further details so I can start working on it. I have some question regarding your project whi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.7
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Web development" and have analyzed that I have right skills (Graphic Design, PHP, Website Design) to execute your esteemed project. I will complete your pr Περισσότερα

$225 USD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.8
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.9
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
6.8
senthilwd

Hi, I have gone through your task I am ready to build your website, I got a good experience in Graphic and Web Development. I can complete this ASAP once its awarded. Please have a look into these websites I have creat Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.7