Κλειστό

Web development

29 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹16300 γι' αυτή τη δουλειά

webhawks

Dear Sir, We can create a website for you with an attractive and innovative design, if you would like to give the opportunity to us. You can test our previous work quality through the samples of our previous projects, Περισσότερα

₹25000 INR σε 15 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
8.0
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

₹21052 INR σε 15 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.7
fullymagento

Hello, We provide full range of services for over 8 yrs of [url removed, login to view] experience will help you to define best online strategy to serve what you require. We don't demand any advance payment. We have done m Περισσότερα

₹222222 INR σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
6.7
techwelfare

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

₹11763 INR σε 7 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.0
jituchoudhary

i would like to work with you. I have 3 year experience of website design with creative banner design, Also we are providing website responsive and latest cross browsing compatibility. Please check our website desi Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.4
₹1300 INR σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
jhalaniinfotech

Hello, Greetings!! We have gone through your requirements and consider ourselves best suited for your work. We at Jhalani Infotech are an experienced and dedicated team of expert professionals with hands-on experienc Περισσότερα

₹36842 INR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.5
Saliths

Hello there, Sure. I can work with your project “ Web development “ until you satisfied. I have been working as a web developer cum virtual assistant for the past 7 years and now owns a team leader cum quality analys Περισσότερα

₹1450 INR σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.1
PiTechIndore

Hello, I will love to develop Premium, Neat, Dynamic & Responsive website for your Business. I have developed several Business website before. I wish if you like to have a look at them. Please provide me with a logo, i Περισσότερα

₹9000 INR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.1
seofutureprofile

Hello Employer, Greetings!! Well, We will develop a business website for you in which you will share the information about your business, work and the services which your will provide to the user. We will put lot Περισσότερα

₹27777 INR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
pixelwebmakers

Hi, I have gone through your requirements. I have strong knowledge and 10+ years experience in designing and building any business websites in all platforms. so i can design and build your site based on your require Περισσότερα

₹6000 INR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
salesankit90

Hello, I have gone through your project and it seems that I am perfect for this one. I have already worked with lots of frameworks and CMS and designed & developed many successful corporate websites. I have been Περισσότερα

₹15000 INR σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
alwaysanshuman

Hi, this is Anshuman. I have been into Web Development and Design since past 7 years. I have been creating awesome websites for myself and various clients around the world. I focus on great user experience and efficien Περισσότερα

₹2500 INR σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.1
windowit

Hi I hope you doing well, I read your Title of project and short description. Let me know which type of web application you need. me and my team also expert in web development . Please let me discuss when you start t Περισσότερα

₹7777 INR σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
maheshinc

Hi I have been in this industry for 10 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

₹1050 INR σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.1
priteshplm

At PLM InfoTech Industry we are aware that creating client-oriented website takes a mixture of technical excellence and clear communication. We know that every client is unique and we strive to deliver an individual, Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
mou753

Hi.. My name is Mou. I am an individual, professional web developer with more than 6 years of experience. The proficiency of me to handling various technologies such as : >PHP and WordPress platforms with WooCom Περισσότερα

₹18000 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.0
WebApp4expert

Hey, Greeting of the day, I am konika. I was looking through your project requirements and I do believe it's something we have experience in previous development and we can complete in a reasonable amount of time and Περισσότερα

₹5555 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

₹8000 INR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
A2LAB

Hello, I am the representative of the Ukrainian company of developers. I studied your job, this project won't be difficult for us, we did similar projects and we will be able to execute without problems and yours. Now Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4