Κλειστό

Web development -- 3

63 freelancers are bidding on average $394 for this job

$155 USD σε 3 μέρες
(501 Αξιολογήσεις)
9.1
contact2phpsl

Warm wishes of the day.. Gone through with your job post and sure to develop the best site like "[url removed, login to view]" with Eye catching design. We have excellent Designer and Developer with 5+ year of experience and de Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(754 Αξιολογήσεις)
8.2
chapter19vw

Hi, I am a web developer , with an experience of dealing with PHP, HTML, CSS etc. for over 8 years. I see you want to get an online store developed in reference to www.fifacoin.com. I'm confident that if you p Περισσότερα

$1157 USD σε 11 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.5
Webicules

Hello, Greetings of the day !! I have read your job description to design and develop online store also gone through your reference website [url removed, login to view] and I would like to put forward my candidature as my ski Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
8.0
webhawks

Dear Sir, We can create a website for you like [url removed, login to view] with an attractive and innovative design, if you would like to give the opportunity to us. You can test our previous work quality through the samples o Περισσότερα

$650 USD σε 20 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.0
OutsourceMan

Hello, This is RajKumar from "Hire WordPress Experts" and I am here to help you with . We have gone through the information provided by you. and I can assure you that we are expert with Wordpress,Graphic Design, PHP, Περισσότερα

$231 USD σε 12 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
7.8
onlineshine

Get more than 30% discount and Android App Free. No Upfront Payment. I've been through the provided reference website "[url removed, login to view]" and could able to understand its functionalities and what they are off Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
8.4
ukroficer

Hello. We can develop a high class website for you. We are a group of web developers with rich experience, we are developing websites of any type and have a wide field of expertise. Our websites are always high qualit Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.3
itIndia2

Hi, Thank you for sharing the information. I have reviewed the website link which you added and I will develop a website similar to that. Can you please confirm below questions? - Do you design in PSD or in HTML? - Περισσότερα

$5000 USD σε 50 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.5
suhelshaikh

Dear Hiring Manager, Hi, How are you ? I have gone through the requirement and still need some more brief of the project. I have more than 6 years of experience in skills like Ecommerce, Enable Shopping car Περισσότερα

$1000 USD σε 18 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.4
VersatileTehcno

Hello, As per your description i understood that you want to develop a online store with many payment method. I am very much interesting in your requirement. I am pleased to inform you that we have immense ski Περισσότερα

$740 USD σε 13 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.2
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
7.5
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Web development -- 3" and have analyzed that I have right skills (Graphic Design, PHP, Website Design) to execute your esteemed project. I will complete yo Περισσότερα

$388 USD σε 365 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.8
swsindia

Hi, I have expertise in website design and development. I can build website for you as per your requirement.I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work. I have Περισσότερα

$232 USD σε 5 μέρες
(689 Αξιολογήσεις)
7.7
BizzCreator

We are a team of professional web designer/developer, we are experts in Wordpress, Joomla, Ecommerce, Shopify, PHP, MySql, Responsive, Bootstrap, HTML 5 / CSS3, Landing page, PSD to HTML and all type of development wor Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.8
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Wordpress based projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.1
BestSolutionForU

Hello, We are Globo, a reputable website development company based in Vietnam. We saw you want to build a new website like [url removed, login to view], and we would like to express our interest in your project. Below you’ll fi Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.9
techwelfare

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

$250 USD σε 16 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.2
maamekal

Hi, I have reviewed your requirement and got to know that you want online store so, i am right person for you because i have deliver 300+ website in my career so, i my sure that i will deliver your work on time and Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.7
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
6.8