Κλειστό

Web development

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. My project is about cutting grass and landscaping and as time goes my business will expand into different fields

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: flash animation grass cutting, joomla development web, dot net nuke custom development web design, grass cutting animation, copywriting web page typical turnaround time, wide range solutions software development web, iphone development web app upload image, add fields different table time, create web browser game real time, metatrader development web service, development web email based search engine, import date time mysql fields

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) South Africa

Ταυτότητα Εργασίας: #12029471

32 freelancers are bidding on average R1478 for this job

evsoftpk

Hello, We are interested in your project. I have gone through your requirements for a website for your gardening services. We can provide a quality website as we have experience of developing numerous custom PHP bu Περισσότερα

R1789 ZAR σε 10 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
9.1
Risalat1

Hey sir, We are the team expert wordpress Woocommrce developers and designers. Here you can see some of our previous woocommrce work [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

R2644 ZAR σε 3 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
7.7
arunsingla32

"[url removed, login to view]" Hi There, Lets get connected to design and build a website for grass and landscaping .Also I suggest you wordpress so I would be easy for you to update website of your own . I will be avail Περισσότερα

R6185 ZAR σε 10 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.8
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a website design and build for small business of cutting grass and landscaping. I have 8 years experience in designing and developing Περισσότερα

R1500 ZAR σε 10 μέρες
(454 Αξιολογήσεις)
7.8
Eidentity

Hi , **WORDPRESS MASTERS follow WORDPRESS STANDARDS** - Passion to play with Wordpress themes & plugins. Highly experienced when it comes to developing plugin or customizing theme as per client requirements. Would like Περισσότερα

R1842 ZAR σε 10 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
7.9
SmartArtStudios

Hi there,/ we all know that website is a golden opportunity to showcase your business or event and It must has to be appealing to your viewers. It has to be easy to use. And most importantly, it has to allow you to in Περισσότερα

R1750 ZAR σε 10 μέρες
(462 Αξιολογήσεις)
7.3
tojisb059

Hi, Immediate Available, Please visit few recent jobs performed: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://settyplas Περισσότερα

R330 ZAR σε 3 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
7.0
techwelfare

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

R2073 ZAR σε 5 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
7.0
rajnish1579

I have gone through your requirements and ready to work on this project. We have worked on many projects and completed them with 100% client satisfaction. Our top class recent work. [url removed, login to view] Περισσότερα

R1500 ZAR σε 5 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
swsindia

Hi I have expertise in website design and development. I can build website for you as per your requirement.I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work. I have Περισσότερα

R1855 ZAR σε 5 μέρες
(488 Αξιολογήσεις)
7.3
myecodes

HI There ! We read your job post and most interested in your job cause we have expert web developer team in our company and able to provide you Exact you want. Let's discuss more about your job and start as soon. Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.4
InfamyTechnology

Hi, Hope you are doing well. We have expertise in design and development of website, mobile application. Please discuss in brief so that we can start working on your project right away. Please have a look on our p Περισσότερα

R5000 ZAR σε 15 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.2
priyank086

Hello i have viewed your project description and understand that you are looking for a attractive and responsive website for your grass cutting and landscaping business please let me know all your requirement i Περισσότερα

R1520 ZAR σε 5 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.2
anoy191

Dear Sir We specialize in creating VISUALLY STUNNING websites that effectively communicates your message to your TARGET AUDIENCE and maximizes CONVERSION RATE. If that is what you are looking for then we are the rig Περισσότερα

R989 ZAR σε 7 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

R325 ZAR σε 4 μέρες
(168 Αξιολογήσεις)
6.3
SeroAustralia

Hi There, Warm Regards and Thanks for reviewing our proposal SERO Workmation has years of industry experience in IT Solutions, animation, graphics and app development. Our company is based in the heart of the Go Περισσότερα

R1031 ZAR σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.2
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
graphicworld13

Hi, Please give me opportunity to work with you I have expertise in PHP, CMS, wordpress, website design and development. I can build website for you as you mentioned in description.. I have done number Περισσότερα

R722 ZAR σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
baniksubir1

Dear Hiring Manager, Thank you for this wonderful opportunity. Today Your job posting (Web development) has caught my attention because I’m very good to design HTML from PSD Layout and make it dynamic in wordpress an Περισσότερα

R1666 ZAR σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.9
sakshiarora90

Hello I am writing in response to your job posted seeking a WEB DEVELOPER. My Organized nature and personable attitude make me a great candidate for this position. I take ownership of tasks quickly, I am a creativ Περισσότερα

R1088 ZAR σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.0