Κλειστό

Web development

I need a new website. I need you to design and build my online store. Need online store web site design and build. Need to be able to easily add and remove products myself once completed. Needs to be user friendly. Should include taking online payments. All customers using website should be automatically added to data base for ease of marketing and sending offers for repeat business.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: web development source code using c++, all the necessary codes in web design using php, automatically submit web forms using vba, development web pages using active directories, control microcontroller via web pages using html jsp, web design using oscommerce, create view dynamic web reports using itext, download web page using excel vba, accessing sql database aspnet web form using, create html web design using access, web logos using illustrator, web sites using multicards, convert winform web form using vbnet control, create submit web form using aspnet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12021022

105 freelancers are bidding on average $614 for this job

sanjay2004

Hello, Our understanding is that you are looking for a responsive online store and easy functionality to add or remove product yourself and you also looking users data will save on database and sending offers to cus Περισσότερα

$751 USD σε 24 μέρες
(1576 Αξιολογήσεις)
10.0
infoway

Hi This Mainak from Infoway. Well I have studied your description and eagerly waiting to work with you. We are working in this field for more than 12 years and have pretty much experience in this section. Περισσότερα

$1443 USD σε 30 μέρες
(589 Αξιολογήσεις)
9.7
evsoftpk

Hi, As per my knowledge I understand that you are on a lookout for an eCommerce store for the purpose of establishing your presence in the digital market to build a global customer base. This site has been custom Περισσότερα

$263 USD σε 3 μέρες
(258 Αξιολογήσεις)
9.1
DevWorkshop

Hi ! we would request you to message back,so that we can first discuss all your requirements related to your online store and then advise you back what frame work will be most suitable for you and based on the frame wo Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(927 Αξιολογήσεις)
8.9
michale21

Hello Sir /Ma'am , Greetings from Votive Technologies!! We have good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, JSON, Photos Περισσότερα

$515 USD σε 12 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
8.7
aistechnolabs

Greetings, Thanks for this opportunity. It's really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$3608 USD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
8.6
A2Design

Hello, We've already built a lot of seo and mobile-friendly online stores. We usually use Open Cart, WooCommerce or Magento e-commerce platform for such kind of projects. And we are here to help you with your projec Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
8.7
fastworkontime1

Online Store Expert I have gone through your project details & I will provide you User friendly,Clean-Professional; Easy-to-Navigate; SEO-Friendly; CMS-Enabled; Flawless; Browsers-Compatible; Perfect-Responsive Onli Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(496 Αξιολογήσεις)
8.2
netdevbiz

Hi I am assuming you need the basic online store functionality, if you are interested we can share you the proposed feature list also if you have any reference site you can share with us so that we can prepare the fea Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
8.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.7
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Magento/Shopify Ninja working on e-Comm Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
8.4
$721 USD σε 25 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
8.3
arunsingla32

Dear Client, I have gone through with your job requirement and understood you need a Online marketplace so that you will be able to easily add and remove products and also user friendly would like to show my inte Περισσότερα

$670 USD σε 11 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
8.1
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

$463 USD σε 14 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
8.2
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$670 USD σε 20 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.8
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$567 USD σε 15 μέρες
(370 Αξιολογήσεις)
8.1
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I will build an e-commerce for you which will not only be User- Friendly but also have great buying experience. You can manage the products, price you Περισσότερα

$370 USD σε 3 μέρες
(250 Αξιολογήσεις)
8.1
webhawks

Dear Sir, We can create a best quality website for you with an attractive and innovative design, including all features that you mention in your project details. You can test our previous work quality through the samp Περισσότερα

$600 USD σε 20 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
8.0
sptechnocrats

Hi, After reading over your requirement this looks like a perfect fit for my skill sets. We have lots of experienced in making ecommerce website I am having some question, please get back to me with following a Περισσότερα

$589 USD σε 20 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
7.8
Techizer

Greetings!! I have seen your requirement on this project we did similar kind of project before and i am sure that you will definitely like our works .If you want to check our work then ping us on your free tim Περισσότερα

$1300 USD σε 20 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
8.0