Κλειστό

Web Programming (For Chrome Mobile Devices)

Hi i need you to write a web script for my website and i want to show my website visitor a button called "Make My Homepage" means when they will click on this button on my website than their browser homepage or should open my website on their browser when they start,Hope you understand please write "yes i can" in your prospal else bidders will be ignored.

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Ανάπτυξη Λογισμικού, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Δείτε περισσότερα: web programming business pdf, web programming business, web programming beginners, java programming web development, freelance web programming beginners, cgi programming web, best language web programming, web programming mac, programming language web development, chrome plugins web developers, windows mobile sql programming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 22 αξιολογήσεις ) Indore, India

ID Εργασίας: #11797949

5 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $12/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

esolzsales


 Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We h Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(294 Αξιολογήσεις)
9.8
$12 USD / ώρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.6
sanidhayy

Hello, I am a Highly Experienced Freelancer from India. I have read your project description and I have some questions regarding your project. I would like to talk to you directly to discuss more about the project. You Περισσότερα

$9 USD / ώρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
$14 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jonsales78

Yes i can do this for you. It should not take anyone more then 3 or 4 hours to do this for you honestly, even with customization. I have a chrome developer license for publishing chrome apps and extensions and I am ski Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0