Κλειστό

Web Integration IOT - open to bidding

We are looking to connect our sensors to the cloud platform and then present back to the client via mobile of desktop dashboard. The project has started and currently 2/3 complete.

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Python, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Christchurch, New Zealand

Ταυτότητα Εργασίας: #12676894

29 freelancers are bidding on average $602 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
8.7
eagleblackdesign

Hello! We are a professional team of web developers with huge experience in using python for custom webapps based on django and odoo. Please provide more details about your project. We are available and will be hap Περισσότερα

$600 USD σε 14 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.2
MAdept

Hi There, Can we please discuss further on this project so that we can decide on time and cost. I think we can do . Question: How sensor data is available for interfaces ? Regards, Krish

$555 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.2
pytho

Hi, I am interested to work with you on this web design project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania Περισσότερα

$889 USD σε 30 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
7.5
$555 USD σε 10 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
Sunita0610

Hello, I have seen your posting carefully . I am expert in this field . i can do this project with 100% satisfaction and quality work . Please discuss this project so that i can share my previous project with you . Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
7.0
$588 USD σε 365 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.2
samitalways4u

Hello , I read your job descriptions very well and I am glad to know you that I can do it. Please talk to me then we can discuss more in detail about this project. Please Give me Chance to work with You. Thank You..

$421 USD σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.5
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.3
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$824 USD σε 15 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.1
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

$525 USD σε 12 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.0
programac

Hello Sir/Madam! Greetings!!! Thanks for sharing the project. I can start your project right now. I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. I got more than Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.1
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.1
king18yat

In the bid amount, I shall provide website , android application , ios application . Waiting for your message. Thanks Yatin. You will also get one year complete support .

$750 USD σε 33 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.2
TaborSystems1973

I’m interested in completing your project for you. I have 19 years of programming experience with large scale company systems and websites. I’ve also completed projects for smaller businesses. I have a great attention Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.7
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work o Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.4
guptaabhinav

Expert Python developer with experience of over 100 projects including dashboards. Would love to work on this project, contact me to discuss this. I'll be available 24/7.

$422 USD σε 7 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.4
waheni

Have experience with Iot project We can provide high quality work Just need more detail about the project ************** ************************************

$444 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
rezakhosravi

Dear Sir/Madam, I am expert on IoT and cloud which you can see in my profile, I would be able to connect your sensors to the cloud by MQTT protocol and present them on mobile or web application. Hope to have more Περισσότερα

$555 USD σε 15 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.9