Ολοκληρώθηκε

VPS Creator getter countries

Αυτό το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το cheba για $20 USD σε μια μέρα.

Λάβετε δωρεάν αναφορές για ένα πρότζεκτ σαν αυτό
Προϋπολογισμός Εργασίας
$10 - $30 USD
Ολοκληρώθηκε σε
1 ημέρα
Σύνολο Προσφορών
1
Περιγραφή Εργασίας

Написать программу, позволяющую автоматизировать процесс заказа VPS в [url removed, login to view] по заданным параметрам (конфигурационный файл):

Страна Тарифный план(номер ТП)

Доменное имя(может отсутствовать)

Операционная система(краткое название: Ubuntu,Centos,Debian и др.) Идентификатор доступа(логин, пароль, id-пользователя)

Email, логин, пароль для получения информации из почтовика при создании VPS

Программа должна иметь следующий независимый функционал:

Получение списка всех стран(реализовать интерфейс, позволяющий при необходимости изменить формат сохранения стран; по умолчанию список стран должен сохраняться в файл)

Результатом работы программы должен быть файл, содержащий IP-адрес, логин, пароль для доступа к VPS (реализовать с использованием интерефейса аналогичного получению списка стран)

Считается, что на счете пользователя уже есть деньги для заказа VPS.

Юзер должен иметь возможность передавать номер ТП (при необходимости) через параметр запуска программы (в случае отсутствия номера ТП у провайдера должно, выводиться уведомление, и программа завершается). Параметры, отсутствующие в конфигурационном файле, выбираются по умолчанию.

По названию страны и ОС программа должна осуществлять выборку из имеющихся и заказывать VPS

Дополнительно:

ОС, в которой будет запускаться программа – *nix-подобная

Желателен инерпретируемый язык разработки программы

Реализовать программу с использованием классов , интерфейсов либо абстрактных классов

Расписать временную и денежную оценку каждого модуля программы

Ολοκληρώθηκε από:
Απαιτούμενες Δεξιότητες

Ψάχνετε τρόπους για να κερδίσετε μερικά χρήματα;

 • Ορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Περιγράψτε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσλάβετε Freelancers που ήδη έχουν υποβάλει προσφορά σε αυτή την εργασία

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online