Ολοκληρωμένο

Update my website script (quick job)

Ανατέθηκε στον:

LeonardVoicu

FrontEnd Developer -Programming languages and technologies HTML /HTML5, CSS 3, PHP, Bootstrap, Joomla/Joomla-Viruemart(medium knowledge), SEO(Bing,Google-Webmaster Tools) , Prestashop , JavaScript, AJAX , Smarty(bas Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4

16 freelancers are bidding on average $55 for this job

malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$155 USD σε 2 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.0
shijudasan

Hi I will update the script for u according to your instructions whatever it is . Let me know more details on this if u are interested in working with me. Thank u

$35 USD σε 0 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
lokjaiswal12

ready to it right away..

$30 USD σε 0 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.5
ProExpertLancer

Sir , I am interested on this project and able to change the script right away. Lets discuss more about the project?

$30 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.2
supersuntech

Hello, I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and expertise to complete your project successfully. I am very Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
DevvTime

Hello please contact thanks regards ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

$30 USD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.0
johnmechel

HELLO Nice to meet you. I am good at wordpress, html, jquery, css. I have rich experience in mobile responsive website building. I have full time, if you send me your server access info, I can start to work just no Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
rimaalliq

I have been in this industry for 2 years and such jobs are my daily practice. This is my first time on this site and hence you can see that I do not have any ratings/testimonials to show you. I can assure you that if y Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
multimas

Hi there!! Sir i am ready to start working on your project. I have more than 3 year experience in web development. I will provide you quality work as per your requirements. I am waiting your positive response.

$30 USD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.0
moonsoftwizz

I am ready to start this project. I have more then five years of experience in web development projects. Please inbox me for details. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
rlo56467a9097547

Hi, how are you If you are interested I can help with this project and I can do right now If you agree send me a message Thanks for your time

$30 USD σε 0 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.8
$30 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
admin852

Hello! I am interested on you job. I would like to know the job details. Looking forward to hearing from you. Kind regards!

$35 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4
$155 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
nizamulamy

Hello, I have 5 years of experience in web design and development. I have created lots of websites in php5 and 7. I have full control of HTML5, bootstrap, responsive, CSS3, jQuery, Javascript, core php, any kind of Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
luiswilliam

Hi, Client! I've been working in this fields many years. Especially i am good at website developing. Also I have a lot of experience in css, html for many years. This fields are also not so difficult for me to de Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
santosh019020

A proposal has not yet been provided

$172 USD σε 25 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.2
vikkas07

i have gone through the complete requirement and i will happy to do. about me my name is vikash from india i have confident that my skill and 5+ years experience php developer and wordpress My skill- str Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
celalaybar

Thank you very much for taking time to read my proposal. I can do it. I pay more attention to details in my work. I try to get best results in my projects. I am the top learner in SOLOLEARN. [url removed, login to view] Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ideast0re

Hello , I am from Bangladesh and I am very interested in your [url removed, login to view] have 100% job [url removed, login to view] click on chat to start talking about your project requirments. I am expert with HTML5/CSS3,BootStrap with R Περισσότερα

$222 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0