Κλειστό

Update existing CRM, 90% finished by another developer

CRM for a School. It has been completed to 90% but still has bugs and a few issues. It needs some work as the previous company contracted ignored our brief and wouldnt make changes when we needed them to.

Δεξιότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: developer crm, crm migration update, crm existing database, php developer infohand crm, update pre existing website, update existing website css, update rails existing project, update existing site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Varsity Lakes, Australia

ID Εργασίας: #12030214

32 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $499 γι' αυτή τη δουλειά

webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$670 AUD σε 15 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.2
sritechnocrat

Hello We have checked the requirement and specifications. You can ask us any questions if you have. Sri Technocrat will provide fully interactive website for your project. The timeline and total cost for developm Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.6
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in India.We have many satisfied clients Περισσότερα

$700 AUD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.4
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer https://www.freela Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
7.9
sitessimply12

Hi Mate, Thank you for posting the Job. As per your requirements, I'd love to assist you in fixing, implementing chnags on your existing CRM. Kindly provide detailed listed of bugs/changes you want to implemen Περισσότερα

$773 AUD σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.9
doomshellsl

Shell we discus your project!! Hello, I read your message you want a team developer which will work on your remaining functionality, test your website and fixed all bugs or make it stable or bug free. Please sh Περισσότερα

$473 AUD σε 20 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.1
$555 AUD σε 10 μέρες
(386 Αξιολογήσεις)
7.0
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.9
fennel

Hi I have very good developer and can give you a fast services with daily development update. Please message me and give scope of work. Thanks

$555 AUD σε 10 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.7
zub

Hello, I read your given description and realize that I can work for you.I have experience of 7 years in the field of web Design and Development. I can develop this for you and can complete your project on time wit Περισσότερα

$473 AUD σε 15 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check our recent reviews for our quality work on on time delivery : https://www.freelancer.com/projects/Graphic-Design/Web-develop Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
i333

Greetings, I understand your old company is not responding and would love to offer you my services for FINISHING UP this CRM. :) I can discuss/talk over call to in case we have to, ready to discuss as soon as you are. Περισσότερα

$350 AUD σε 6 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
6.5
eworker22

Hi would be happy to assist with completing your CRM. Ideally would need to know what platform the CRM was built in and what is required. Please feel free to contact me on freelancer chat.

$555 AUD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
InvisionOne

Hello, We have read your post carefully and willing to work on this project. About Us: We are a group of committed developers working at offering vogue web design and development at very affordable rates. O Περισσότερα

$444 AUD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.5
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 AUD σε 18 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
ITbeckham7

Hi,how are you? Thank you for taking the time to review our Bid. In my opinion "Quality is never an accident." . My first aim to provide u quality and professional task. It will really be a great opportunity for Περισσότερα

$395 AUD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
pratikshapkl

Dear Hiring manager, I am a PHP developer My FIrst goal will always be to meet your needs and deadline. When working on a new project, I like to speak with the client, so that I can have a clear understanding of his Περισσότερα

$300 AUD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.6
meeshal1994

Hello, I have high experience level in PHP and Object Oriented Programming, I am able to complete this project. I do things step by step and in every step I find the best solution according to the requirements. Whi Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
mervf

I have read over your project description and I'm interested in completing your task. If you check my site or portfolio you will see that I am of a higher quality than most freelancers on here. I get it done quickly, e Περισσότερα

$565 AUD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
3.9
bistanil98

Hello sir, Expertise in PHP I understand your requirement and want to discuss about your project in detail I have more than 11 years experience I expertise in PHP/MySQL, cakePHP, Android, HTML, HTML-5, Javascript, Περισσότερα

$250 AUD σε 18 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.8