Ακυρώθηκε

Two weeks deadline, build PHP CI wesbite

83 freelancers are bidding on average £635 for this job

netdevbiz

Hi, After reviewing your project description & attached file the basic requirement is understood. In our 10+ years of experience we gained expertise in desinging/developing [url removed, login to view] are providing 100% client satisfac Περισσότερα

£799 GBP σε 15 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.7
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

£824 GBP σε 12 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.7
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings !! We have developed many Big Brands and put them a life, please check top Brands we developed. RECENTLY DEPLOYED • [url removed, login to view] • [url removed, login to view] • www.ajio.c Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(357 Αξιολογήσεις)
8.0
Techizer

Greetings!! I have seen your requirement on this project we did similar kind of project before and i am sure that you will definitely like our works .If you want to check our work then ping us on your free tim Περισσότερα

£650 GBP σε 10 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
8.2
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

£832 GBP σε 7 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
8.2
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. Περισσότερα

£600 GBP σε 20 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.1
ukroficer

Hello, our full stack team of web developers is proficient with php - there are 5 years. Can we discuss the details? We are looking forward to hearing from you Manager Anna, Webcapitan team

£555 GBP σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
7.3
sushant003

Dear Sir, We are in top 10 company in freelancer.com , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD [url removed, login to view] [url removed, login to view] ht Περισσότερα

£600 GBP σε 15 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
7.8
digitalaptech

Kindly have a look ours a few CI works: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] I reviewed your designs and as well as floor plan, after reviewing your requirements I would Περισσότερα

£1500 GBP σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.6
vtechiti

Dear Employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== [url removed, login to view] Περισσότερα

£750 GBP σε 14 μέρες
(588 Αξιολογήσεις)
7.8
maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(352 Αξιολογήσεις)
7.7
pytho

Hi, I am interested to work with you on your project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

£889 GBP σε 30 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.5
espsofttech

Hello, i can build PHP CI wesbite. Please share more detail about your requirement so that i can provide you best services and solution from my end Looking forward to hear from you Thanks & Regard Rohit

£589 GBP σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.2
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.6
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed MSC in Soft Engineering now working as one of the project manager in WEB development team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We ha Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.4
£555 GBP σε 10 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
7.5
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clie Περισσότερα

£722 GBP σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.6
VersatileTehcno

Hello, Hope you are doing good !!! I have seen your requirement of build a PHP CI website,I am the perfect match for this position and we have top-notch portfolio to demonstrate. I have seen your attached file Περισσότερα

£666 GBP σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.3
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.2
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project i Περισσότερα

£666 GBP σε 8 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.9