Ακυρώθηκε

Two weeks deadline, build PHP CI wesbite

85 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £631 γι' αυτή τη δουλειά

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/[url removed, login to view] Περισσότερα

£824 GBP σε 12 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.7
netdevbiz

Hi, After reviewing your project description & attached file the basic requirement is understood. In our 10+ years of experience we gained expertise in desinging/developing [url removed, login to view] are providing 100% client satisfac Περισσότερα

£799 GBP σε 15 μέρες
(221 Αξιολογήσεις)
8.6
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings !! We have developed many Big Brands and put them a life, please check top Brands we developed. RECENTLY DEPLOYED • [url removed, login to view] • [url removed, login to view] • www.ajio.c Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(354 Αξιολογήσεις)
7.9
Techizer

Greetings!! I have seen your requirement on this project we did similar kind of project before and i am sure that you will definitely like our works .If you want to check our work then ping us on your free tim Περισσότερα

£650 GBP σε 10 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
8.0
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

£832 GBP σε 7 μέρες
(256 Αξιολογήσεις)
8.1
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. Περισσότερα

£600 GBP σε 20 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.9
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clie Περισσότερα

£722 GBP σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.6
sushant003

Dear Sir, We are in top 10 company in [url removed, login to view] , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD [url removed, login to view] [url removed, login to view] ht Περισσότερα

£600 GBP σε 15 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
7.8
pytho

Hi, I am interested to work with you on your project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

£889 GBP σε 30 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.5
vtechiti

Dear Employer, I have gone through your requirement and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== [url removed, login to view] Περισσότερα

£750 GBP σε 14 μέρες
(558 Αξιολογήσεις)
7.7
digitalaptech

Kindly have a look ours a few CI works: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] I reviewed your designs and as well as floor plan, after reviewing your requirements I would Περισσότερα

£1500 GBP σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.6
maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(325 Αξιολογήσεις)
7.5
£555 GBP σε 10 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
espsofttech

Hello, i can build PHP CI wesbite. Please share more detail about your requirement so that i can provide you best services and solution from my end Looking forward to hear from you Thanks & Regard Rohit

£589 GBP σε 10 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.1
VersatileTehcno

Hello, Hope you are doing good !!! I have seen your requirement of build a PHP CI website,I am the perfect match for this position and we have top-notch portfolio to demonstrate. I have seen your attached file Περισσότερα

£666 GBP σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.3
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.5
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed MSC in Soft Engineering now working as one of the project manager in WEB development team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We ha Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.4
augurstech

Dear employer Greetings from Sana on behalf of Augurs Tech, Coming to your project details we will develop PHP CI wesbite but we need more details about the project so that we can go through with our technical lead Περισσότερα

£644 GBP σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.1
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

£773 GBP σε 20 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.2
getwebsolutionsl

Hello, We have gone through your requirement and are confident that we can successfully execute the project within the timeline. We are an established Web Design, Web Development & Mobile Apps Development Company ha Περισσότερα

£2222 GBP σε 25 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.0