Κλειστό

Teach me PHP web services.

I want to learn php web services for both structural and oophp.

Δεξιότητες: PHP, Υπηρεσίες Δικτύου

Δείτε περισσότερα: web services json php, web development php teach, web services script php, web services soap php, web services implementation php, web services telnet php, reporting services web designer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Delhi, India

ID Εργασίας: #11809102

10 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $8/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(405 Αξιολογήσεις)
8.0
NeaWeaR

Hello my dear friend! I can help with your project. I am experienced (4 years) developer with such stack of technologies: System administration: Linux, Apache, Nginx. Frontend: HTML, CSS, Bootstrap, JS (JQuer Περισσότερα

$25 USD / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.8
dishantkhoyani

Hello Sir/Mam, i have create webservice for many of the my site which are listed below and for one of my clinet's social netwroking site. so i can help you in thiis so can you please provide me the further detail? Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
$3 USD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$6 USD / ώρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
hardikdesire

Hello I got you job posting and I am very interested to teach about web services. I am website developer with 7 year experience in PHP, Symfony, Yii, Wordpress, CodeIgnitor, HTML, CSS, jQuery and other. I have expe Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
simariyaashish

Hello, I have 7 years of experience in website Designing, Web Development, Mobile Apps and SEO. I have expertise in developing responsive e-commerce, real estate, social networking, jobs portals, classified, corpora Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
willycamps

Hello, I will leave my information here in my profile. I have time to support you Let's talk about your needs in detail I hope, I will hear from you soon, Best regards

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techocupar1

Dear Concern, Greetings I had analyzed your requirement and we are ready to take this opportunity. Since, we have good exposure in these technologies. About us, we are web development(Techocupar) company Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
arslanhashmii

I can teach you php skills and frame works too.

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0