Ακυρώθηκε

Small edits in website

29 freelancers are bidding on average $22 for this job

mascotindia123

Hey Friend, Myself having has 8 + years experience of web site development and Software development. Expert in Custom programming in Asp.net / php / Mysql / Jquery / Wordpress/ Html / OpenCart. Ready to start Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
7.1
phpprogramming

5+ years experience in PHP, MySQL, Javascript, eCommerce, CodeIgniter and WordPress. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(193 Αξιολογήσεις)
6.7
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$50 USD σε 5 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.8
binayrs

Hello, I am Web developer having 5+ years of experience. I have good expertise in building websites and I can edit your website today. Please message me if you are interested. Regards, Binayrs

$20 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.5
dominikgyecsek

I am a Full Stack Developer. My main skills are HTML, CSS, JavaScript, PHP, WordPress, and Graphics Design. I am committed to deliver quality work to my clients in a short time for a reasonable price. I encourage my Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.6
satinderrana

Hi, I have read the project description and I see that you want to fix the issue with your website and I am eager to work with you on this project if given a chance. I have been a freelance web developer for 10+ yea Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
lilambersinghsl

85+ 5 star rating. Quality is guaranteed. I have 5+ years of experience working with Wordpress, wordpress customization, plugin setup, theme customization, plugin customization, wordpress upgrades, PHP, MySql, HT Περισσότερα

$25 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
4.5
ExpertRoyal

Dear Sir/Madam Take my respect. As a professional Web Designer & Wordpress Developer with 3 years experience i would like to request you highly to give me a chance to make my career. It will be a large pleasure to me Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
abhishekmodgi

I have 5 years of experience as a web application developer developing web application using C# asp.net Sql.I have worked on html5 css3,javascript related libraries,angular js and jquery for past 2 years and have a goo Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
itezazmohsin

By profession am a software engineer and information security analyst. I have done several information security and development projects. I have recently updated my portfolio please have a look at it [login to view URL] Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.3
preema19

Hello You can contact me on Skype [login to view URL] I have understood the requirements of your project.I am expert in this and will never disappoint [login to view URL] can trust me and i will keep my words. Regards Sharol

$15 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
$20 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
hardikbhadukiya

I will Provide Services Until You get 100% satisfied. I am not just looking for money OR one project, as i firmly believe in long term business relationships. I highly value my relationship with my clients, I guar Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.1
$25 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
3.5
swapnilmj20056

Hi, Can you give me more details about your requirements> Which edits you want to make in it ? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
PriyanDas

Hi Sir, I'm a web developer and designer. I can fix issues in your website in less time. I can start working now if awarded. Thank you.

$20 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
baneta

Hello. I'm ready to start now! I***************************************************************************************

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
$20 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.9
Anand9016

Hello, As I have seen your Job Post I am ready to work on your website as according to your need.  I am pretty certain I can do this for you. I am having extensive experience in website development and customization Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.6