Ακυρώθηκε

Simple Warehousing App

I'd like to customize a website app similar to

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I will provide assets, contents, and hosting

Ικανότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: http 7211142189loginphp admin, simple http request, simple viewer mit admin, simple http server boostasio, simple php mysql admin users management, simple http proxy server application windows, simple web mysql admin php, simple http echo server, iphone app coding simple, simple php survey admin, simple http server, http swoopothegenxnetformsloginaspx admin user, simple http upload applet, simple http server post, simple http redirect

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) Beirut, Lebanon

Ταυτότητα Εργασίας: #11797891

17 freelancers are bidding on average $464 for this job

monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.5
mmadi

مرحبا Hi, Iam interested in your project and I will be happy to do that for you. I have experience with these skills. I can send some previous work similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move a Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
6.6
androidc

Hi, I’ve gone through your initial requirements. I’ve few issues. Please come to discuss so we can have a detailed documentation. I've 7 year experience in website design and development. Please have a glance at my pr Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.2
king18yat

In the bid amount, I can provide website, android and ios applications . I have done similar work before.

$555 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.6
lillysoft

Sir i am really interested in your project . sir i am an expert of software and web development. i have already developed many web and windows applications and some are similar to your project . you can check my port Περισσότερα

$444 USD σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.5
samuelmillette

Hey mate, my name is Sam and I'm very good in php mysqli and boostrap. If you could message me it will be great, so we can chat more about your project and see what I can do for you :)

$833 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.5
kripanidhi

We will build the warehousing app similar to [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] with all the features and functonalities . Full Stack Web Developer (Websit Περισσότερα

$444 USD σε 6 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.3
codelogistic

Hi, I have read the requirements and would like to tell you that we are new on freelancer but we have good experience in web development. Please check our portfolio at: [login to view URL] You can also che Περισσότερα

$255 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
VividusDesigns

A proposal has not yet been provided

$700 USD σε 15 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.8
onkarkulkarni8

I will develop a simple warehousing app for tou as per your given references. Please get in touch to discuss further and start the project soon.

$300 USD σε 15 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
TasnuvaTanzin

Hello Sir, Being a WordPress , Joomla and PHP expert I can give you the best turnaround and I have extensive knowledge of WordPress and Joomla. I am experts in PHP, Joomla , WordPress, e Membership, eCommerce si Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
SkyNiche

Hello there, I am Rakesh,founder of SkyNiche Internet business solutions & services located in Germany, India and the US. At SkyNiche,we do tailor made websites on PHP,MYSQL. This would take 7 business days with a bu Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
usmanmirza9

Hi, Please list the functionality/features that you needed in your website. Please provide your existing website link with me. Recent work: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
sktseema15

Hi, Greetings! -------------------------------------------------------- I have gone through your requirement and understand project requirement. We are software professionals and having expertise in Wordpres Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$333 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adriangheorghe05

Salut ! I’m Adrian, nice to meet you ! I would like to help you fixing up your website. A short view of what I'm capable of : [login to view URL] and my previous work in wordpress: [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0