Ολοκληρωμένο

2nd Shopify Site - Shopify Expert Required

Ανατέθηκε στον:

ssolutionz

i am here mam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

$100 CAD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
6.0

8 freelancers are bidding on average $107 for this job

arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Can we discuss a little more? Περισσότερα

$100 CAD σε 5 μέρες
(376 Αξιολογήσεις)
7.9
ravinder246

Hello, I have great experience in shopify and have developed many online store based on this framework. I can do any customization ,editing ,updating work based on this skill perfectly. please check some work be Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.6
webarox

Hello Greetings of the day!!! I’ve carefully gone through your job posting. I am having 5+ years of experience in Word press, Shopify, HTML and PHP. I have designed many e-commerce and woo-commerce websites in last Περισσότερα

$111 CAD σε 10 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.1
webmynesys

Hello There, Hope you are doing well. I found your job posting regarding Shopify Website development and I am confident that i'd be a great fit. Please let me know the requirements and the website details so Περισσότερα

$111 CAD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
$111 CAD σε 1 μέρα
(48 Αξιολογήσεις)
5.3
icoverdesign

Dear Sir, I've seen your project description and I'm ready to start right now! Happy Thanksgiving Day! With consideration, Florian

$111 CAD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.9
ShrutiVerma07

Hello, Hope you are doing well!!! I have got your job posting and came to know that you are looking for a Shopify expert. I would like to express my interest to work with you on the project. -I will pro Περισσότερα

$111 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maheshinc

Hi I have been in this industry for 10 years and such jobs are my daily practice.I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$100 CAD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
awais9867

I am flexible with respect to working hours. Deadlines are sacred for me and I will review your content as many times as it takes for it to exceed your expectations. Contact me if you think that I suit your projec Περισσότερα

$111 CAD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0