Κλειστό

Setup AWS, migrate small PHP site, configure Backup

We have an existing PHP & MySQL site that we woud like to move to AWS

We would like someone who can Setup AWS for us

Migrate the PHP site and mySQL database

Setup some form of backup

Show us how to easily add new websites and deploy Wordpress on them

Δεξιότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: migrate php mysql aws, configure php mail aws, php small site admin section, automated site backup php ftp, setup php ec2 aws, php small project price, web site design using php templates, php small databases, php small project, fetch data site using curl php, site vedio free php mysql, web site configure, site rip linux php http, php small projects, job site free template php, php small, configure mysql php troubleshoot

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Manchester, United Kingdom

ID Εργασίας: #12017582

48 freelancers are bidding on average $130 for this job

shivmirthyusl

ABOUT US "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networkin Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
8.1
FASTGuru

Hi Sir! I'm the expert developer. you can check my profile here [url removed, login to view] .with 5 years of experience I assure you the highest quality of the work. Once you have awarded me your project Περισσότερα

$84 USD σε 0 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
7.9
titanium009

These are my last three works. 1. [url removed, login to view] 2. [url removed, login to view] 3. [url removed, login to view] In case you want to look at the my portfolio to ensure my expertise, here it is http:// Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(278 Αξιολογήσεις)
7.4
tlchung

I am a skilled server admin, i have setup aws and move lot of site there. let discuss more via private message, thanks.

$55 USD σε 3 μέρες
(394 Αξιολογήσεις)
7.3
pardusIT

Hello, I can setup your AWS account, initiate an EC2 instance, create an EBS block and then migrate the php/mysql files to this new server, configuring/making them to run %100 functional. I can deploy backup scripts Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.4
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [url removed, login to view] have many satisfied clients Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
7.5
hariskhan1989

Hey, I can help you setting up AWS and migrating your php site along with backup configuration right away... Contact me for more details. Regards, Haris

$50 USD σε 0 μέρες
(449 Αξιολογήσεις)
7.1
$155 USD σε 3 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
6.3
$200 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.2
wee493

I can start right now and deliver quickly. Let me know if you have any questions. Thanks, Josh Oakes

$150 USD σε 2 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.4
amiteshojha

Hi Sir, Hope you are doing well, I am Working with 3 tier Data Center Organization as a Linux AWS Expert, I have more than 8 years experience in, Linux Servers Setup, Configuration, Security, Web hosting, Database, Mai Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(155 Αξιολογήσεις)
6.4
versacode

Hello! We are a group of engineers and web developers. I understand that you would like to migrate your websites to AWS and we will be happy to help you deploy the AWS instances and move your websites there. We can als Περισσότερα

$66 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
6.1
stoyanovalexandr

Hello, I am a skilled unix and network engineer with 5 years of experience in unix based systems, virtualization like proxmox,esxi,xen,virsh, iptv,zimbra etc. I like to automate system working with additional shell scr Περισσότερα

$133 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.1
odessky

Hello! My name is Andrey. I'm from Odessa, Ukraine. I have right skills and great experience for begin working on your project just right now! You may show good reviews at my profile [url removed, login to view] Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.4
codetrance

Does your existing site host on a dedicated server/VPS?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

$100 USD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.8
Namelessinterest

Hello! I have experience in server administration (AWS also) and will be very happy to migrate your PHP site and show to setup new. Thanks!

$100 USD σε 1 μέρα
(139 Αξιολογήσεις)
5.9
uniqueart786

Hi, i can Setup AWS and migrate your small PHP site also can configure your Backup. Regards Muhammad Fahad

$155 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.8
kuldeepvk

Hi, I have more than 7 years experience in amazon web services. I can setup aws ec2, aws s3 and other amazon products with best configuration. I have expert knowledge of as below techniques:- 1. Amazon Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
5.7
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. I can turn your requirement in a way that represents your brand and appe Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7
kunashe

Hi! I would be happy to set you up on AWS. I would like to take a look at the site to be transferred if possible. My approach would be to write a script that will copy your code + database at regular intervals Περισσότερα

$90 USD σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.0