Ολοκληρωμένο

See Project Tasks in Shared Calendar View

Ανατέθηκε στον:

BIBINGK

Hi, Expert vTiger Developer with 7+ years great industry experience. From versions vTiger 5.3 to the upcoming 7.00. Here is my freelancer.com customer feedbacks : http://freelancer.com/u/BIBINGK.html All projects Περισσότερα

£155 GBP σε 4 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.1

18 freelancers are bidding on average £172 for this job

mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£195 GBP σε 7 μέρες
(380 Αξιολογήσεις)
8.2
PHPFreelancerSL

Dear Sir, I can do this for you. This is also why you must select me for this project, 1. I have more than 8 years experience in VTIGER and more than 10 years experience in PHP/MySQL developments 2. I have Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.5
auriclesoft09

Hi, We are quite confident that we can accomplish the project as per your [login to view URL] are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce soluti Περισσότερα

£155 GBP σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.3
vnitdev

Hi, I'm vtiger developer and have 4+ years experience with vtiger. I read your job description and ready to discuss about your job right now. After discuss, i can make demo for you if needed. Waiting for your reply Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.0
Websitemaestro

Hi, I have read your specification and can definitely help you with your requirements. Please open a line of communication to discuss the project so i can make it as per your vision and I am ready to start this Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
TheArtist1

I am a vTiger Expert based in Montreal Canada with over 12 years of experience. I did many vTiger project with similar tasks: - I did UI design for both Vtiger and its Customer Portal. - I did build new modules, e Περισσότερα

£150 GBP σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.7
RubyOnRail

Hello, It's a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work on customization part if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

£277 GBP σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.8
drudev

Hello. I am a web developer with 15+-year experience . I work remotely on DigitalRay company - [login to view URL] - LA (USA). Technical knowledges: [login to view URL] JavaScript Ruby RoR ASP.Net C#, Java, Python, Zend, CakePHP, Symp Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.4
£150 GBP σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
£372 GBP σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.4
zardi03

Hello, i am a vtiger crm expert with years of experience in installing and customizing the crm system. I can help you out with your request since i have previously worked on editing the Calendar module and showing ther Περισσότερα

£222 GBP σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
devitechsols

Hello I am a vtiger expert with over 5 years experience of web development and have great working experience of vtiger customization I read your requirements and I can implement it, How about a separate view for Περισσότερα

£133 GBP σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
KIS

Dear sir, Please provide the link of your existing website so i will check it and give you perfect quote. Kindly give us an opportunity to work for you at our best. Kind Regards, Jignesh Shah.

£150 GBP σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
vishnu2014Dev

HI, I did this already, Do you want to show the Project & Project Task in both view(Calendar & Share Calendar) or only Share Calendar view? Regards, Ranesh.R

£150 GBP σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
nigamkumar09

Hello, i have experience and skills to complete this jobs, i am right suitable person for this task, i have read your description. i can do this task. Please open your chat box for more discussion. Area of Interest: Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.4
£28 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
subhchaitali

Hi there, I’d like to be considered for your project. I’m a vtiger developer. For 7 years I’ve worked in development and so I am accustomed to working with all type of vtiger customization and integration . I hav Περισσότερα

£200 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2