Σε Εξέλιξη

See Project Tasks in Shared Calendar View

Ανατέθηκε στον/στην:

BIBINGK

Hi, Expert vTiger Developer with 7+ years great industry experience. From versions vTiger 5.3 to the upcoming 7.00. Here is my freelancer.com customer feedbacks : http://freelancer.com/u/BIBINGK.html All projects Περισσότερα

£155 GBP σε 4 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.4

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £173 γι' αυτή τη δουλειά

mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£195 GBP σε 7 μέρες
(354 Αξιολογήσεις)
8.1
PHPFreelancerSL

Dear Sir, I can do this for you. This is also why you must select me for this project, 1. I have more than 8 years experience in VTIGER and more than 10 years experience in PHP/MySQL developments 2. I have Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.5
auriclesoft09

Hi, We are quite confident that we can accomplish the project as per your requirement.We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce soluti Περισσότερα

£155 GBP σε 5 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.2
vnitdev

Hi, I'm vtiger developer and have 4+ years experience with vtiger. I read your job description and ready to discuss about your job right now. After discuss, i can make demo for you if needed. Waiting for your reply Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
Websitemaestro

Hi, I have read your specification and can definitely help you with your requirements. Please open a line of communication to discuss the project so i can make it as per your vision and I am ready to start this Περισσότερα

£150 GBP σε 7 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.8
TheArtist1

I am a vTiger Expert based in Montreal Canada with over 12 years of experience. I did many vTiger project with similar tasks: - I did UI design for both Vtiger and its Customer Portal. - I did build new modules, e Περισσότερα

£150 GBP σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
XpertSolNet

Hi Dear, I have gone through the complete job description. Please share further details so I can start working on it. I have great expertise in MySQL, PHP, vTiger. I am very much proficient to do customization in Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
RubyOnRail

Hello, It's a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work on customization part if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

£277 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
drudev

Hello. I am a web developer with 15+-year experience . I work remotely on DigitalRay company - digitalray.com - LA (USA). Technical knowledges: 1.PHP JavaScript Ruby RoR ASP.Net C#, Java, Python, Zend, CakePHP, Symp Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.3
£372 GBP σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.3
devitechsols

Hello I am a vtiger expert with over 5 years experience of web development and have great working experience of vtiger customization I read your requirements and I can implement it, How about a separate view for Περισσότερα

£133 GBP σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
£150 GBP σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
zardi03

Hello, i am a vtiger crm expert with years of experience in installing and customizing the crm system. I can help you out with your request since i have previously worked on editing the Calendar module and showing ther Περισσότερα

£222 GBP σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.6
vishnu2014Dev

HI, I did this already, Do you want to show the Project & Project Task in both view(Calendar & Share Calendar) or only Share Calendar view? Regards, Ranesh.R

£150 GBP σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
nigamkumar09

Hello, i have experience and skills to complete this jobs, i am right suitable person for this task, i have read your description. i can do this task. Please open your chat box for more discussion. Area of Interest: Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.2
KIS

Dear sir, Please provide the link of your existing website so i will check it and give you perfect quote. Kindly give us an opportunity to work for you at our best. Kind Regards, Jignesh Shah.

£150 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
£28 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
diyeshbde

" We are new to freelancer but not to the industry, You can check our profile portfolio to know about our capabilities. As we are in the process of building p our profile here in freelancer we are offering best in Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.7
£200 GBP σε 6 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
subhchaitali

Hi there, I’d like to be considered for your project. I’m a vtiger developer. For 7 years I’ve worked in development and so I am accustomed to working with all type of vtiger customization and integration . I hav Περισσότερα

£200 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0