Ακυρώθηκε

Secure and Scan a server that has been sending Spam for Malware -- 3

It looks like our Server might have been infected was flagged for having sent spam eMails. So it needs to be scanned for malware and secured to prevent further problems.

It is a dedicated server runnig Linux and Webmin (No Cpanel)

I'm attaching the Spamcop Message

Only professionals please no freelancer and atleast 95% compeltion rate, Also I am not interested in working with anybody from India.

Ικανότητες: Linux, Microsoft SQL Server, PHP, SQL, Ασφάλεια Ιστού

Περισσότερα: scan server linux secure, sending data server via gprs project, server send message multi client linux, scan server vulnerabilities, webcam sending code server client java jmf, capturing sending video server client java source code, program xml sending socket server, ubuntu secure message board setup, linux server secure tmp, fix email server sent spam, joomla windows 2003 server secure, twain scan server client, create spam antivirus filtering server, message board server java message beans

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 24 αξιολογήσεις ) Friedberg, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #11806099