Κλειστό

Ruby on Rails Web Application for Proprety

89 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $644 γι' αυτή τη δουλειά

shahalam7303

Hello Sir, I have properly gone through your job description and understood your requirements. I'm very eager to work on this project and will definitely make a successful delivery before deadline. Relevant Skills an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
itbuzzvw

6+ years exp. in RoR. More than 6000 hours on upwork. I can create your real estate application as per your requirement. Please send more details about the project. Relevant Skills and Experience Ruby on Rails, Postgr Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VnBestSolutions

Dear Sir. I had read your descriptions about project. Kindly give me a chance, i would like to discuss more about project and sure everything clear. I am a developer very strong in below skills. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$777 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aroraromit

I have 5+ years of experience with Ruby on Rails and developed the website as well as a mobile application for different business verticals. I would be glad to discuss with you more in detail Relevant Skills and Exper Περισσότερα

$1111 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$721 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MezbahAlam

Hi, I am Ruby on Rails expert (over 6 years of experience). I can assure you quality of my work. Relevant Skills and Experience - Ruby - Ruby on Rails - Git, Bitbucket - MySQL , PostgreSQL - javascript, coffeescri Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wanghaoming820

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $555 USD - .

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sandeepsrm23

I have gone through your requirement and I want to handle this job for you. Relevant Skills and Experience I have 8 years of experience in Ruby On Rails, Django, Angular js , Node js , Ember js, Mean , Express, React Περισσότερα

$544 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$333 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manishnagdew786

Hello Hiring Manager, Greetings of the day! I'm a Web Developer from India who is specialized in ROR,Rails4/3,Ruby2/1.9,AngularJS,Bootstrap, OOPS,MVC,Trello,JIRA,Catarse,Sharetribe,Asana,Scraping,TDD,BDD,Unico Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
agarwalakash456

Dear Employer, I am a Full Stack Ruby on Rails Developer with 7+ Years of experience in Ruby on Rails. Relevant Skills and Experience Ruby on Rails - 7 Years. Bootstrap - 7 Years. PHP - 5 Years. Proposed Milestones $ Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ongraph

Hello There, I have reviewed your requirements for "RoR developer" and would like to associate with you for long time cooperation. Please share your requirements in detail and initiate discussion board for further Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ganesh071190

ROR project need 4 + year of experiance Relevant Skills and Experience I have good knowledge of ruby on rails programming and I have more than 3 years experiences in developing web application using ruby on rails tech Περισσότερα

$666 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Plutons

Hello. I have almost 4 years experience with Ruby on Rails. Mostly doing backend development but can do frontend too. Had developed various websites, small intranets and also ecommerce store Relevant Skills and Experi Περισσότερα

$550 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. Looking for the freelancer to work on your next project? Or just need some issues/bugs/fixes ASAP? I have 8+ years of experience and I'm here for you! My Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sheenantenepre

I have extensive knowledge with ruby on rails. You can checkout my legitimacy via my github account: [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience I have experiences working with REST backend API' Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
youngITminds

Hello, Greetings from Young IT Minds, Thanks for the post! I had a good look over your [url removed, login to view] have highly qualified ROR Developer and have been doing great work on these technologies Youngitminds Experti Περισσότερα

$488 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
namrata0503

Dear Client I have 6 years of experience in web development using Ruby On Rails,HTML5 , CSS3 , Photoshop design, Angular js, React js, Ember js,Google App Engine Relevant Skills and Experience Projects I did befor Περισσότερα

$416 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0