Ολοκληρωμένο

Remove malware from website - wordpress

Ανατέθηκε στον:

KatrinaQ

Hello this is not an automated response! I can assist you with this now. I will need ftp as well as wp-admin credentials

$40 USD σε 0 μέρες
(943 Αξιολογήσεις)
8.1

26 freelancers are bidding on average $104 for this job

rajeshsonisl

Hello! With 98% to 99% completion rate, 900+ successfully completed projects, and a 4.99 reputation (maximum possible, 5.0) (can be verified on my profile page https://www.freelancer.com/u/rajeshsonisl.html !!)... y Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(741 Αξιολογήσεις)
8.2
safiwebint

Hey, I'm an experienced WordPrress developer with expertise in unhacking and securing WordPress websites. I can remove the malware from your website and secure it so that malware infection doesn't happen again. I es Περισσότερα

$50 USD σε 0 μέρες
(781 Αξιολογήσεις)
7.6
TakeReal

Hello, My name is Sergey. I am Freelancer from [login to view URL], Russia. I can help you as Security Expert to remove malware from your site. I need FTP access to start right now. And login/password into "wp-admin" Περισσότερα

$190 USD σε 3 μέρες
(1480 Αξιολογήσεις)
7.8
miennh

Dear sir, I am very good for Wordpress and fixed many site like this issue. so i can help you check, remove and make it secure. YOU will very happy with my quality and services. Hope to work with you soon. Thank you

$45 USD σε 0 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
6.7
KennySVG

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 1 μέρα
(275 Αξιολογήσεις)
6.8
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.5
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$100 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.1
bavan52

Dear bro, Kindly share the link of the current website for the malware removed. Do let me know your thoughts. I am looking forward to work with you and awaiting for a positive response at your side. Have a goo Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
6.3
$150 USD σε 0 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.0
wahab1983pk

Hi There, We are team of highly qualified website and mobile application designers and developers, located in Poland Following are our some completed and on going projects [login to view URL] https://www. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.6
trkr

Hi, Could you share your web site URL please. Thanks, Turker YILDIRIM ................................

$111 USD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.7
$132 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
$250 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.3
somveer49

Hi, i have read your job post and i am sure, i can do that, i have more then 7 years experience in designing & development. I can start your work right now... Thanks

$55 USD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.2
RWHTech

I run a web hosting service and have lots of experience dealing with site cleanup. I'm quoting an average Wordpress site cleanup. More complex sites, such as sites containing other sites and woocommerce will cost mor Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
4.9
kiransrm

Hi, I am an experienced Web Developer. I read through the job details extremely carefully. I have worked on many projects and I am confident I can exceed your expectations. I can complete your project on Περισσότερα

$75 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.3
adamlachut

Hello, That's what I do on daily basis: I clean and *secure* compromised websites. I like this job and I'm good with it :) I'm still quite new here, on freelancer.com, but 40yo experienced IT Engineer/Server admi Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
brian325

Hello. php , css is my powerful skills. I think i am a proper person for your job. I've very much confident with your job. I have a rich experience over 5+ years working with wordpress, woocommerce, shopify, mysql a Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
apmtc11

We are an in house team of PROFESSIONALS who always look to produce their best. Our goal is to provide effective web solutions that are focused on reducing your costs and adding to your bottom line. We have been provid Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
kabukii919

hello sir, could you explain me or show how about your malware in your website? I have experience with that [login to view URL] try choose me. i can help you with this problem as possible as i can.

$155 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1