Ολοκληρωμένο

Reduce the bounce rate of my website

Ανατέθηκε στον:

junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to discuss this project further and proceed accordingly. Please check my Freelancer fe Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.5

21 freelancers are bidding on average $207 for this job

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

$201 USD σε 7 μέρες
(429 Αξιολογήσεις)
8.1
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$195 USD σε 8 μέρες
(350 Αξιολογήσεις)
8.1
chapter19vw

Hi, I am a web developer, very well familiar with PHP, HTML, Website Design etc with experience of over 8 YEARS. I see you want to get a website redesigned/ improve the look and feel of your website (http://wigu Περισσότερα

$526 USD σε 5 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.4
aarvtech

Hello there, Greetings!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development and designing. Skills: PHP, HTML, CSS, Mysql, jquery, javascript, HTML5/C Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.0
asait1192

Hello Sir/Madam, I am Asait from Skynet Global System ,Gujarat. We have team of inhouse team of 15 developers and we have delivered 200 projects within 1.5 year of time span. My Skills: - - >Design : PSD to HTM Περισσότερα

$277 USD σε 20 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.0
anoy191

Dear Sir We specialize in creating VISUALLY STUNNING websites that effectively communicates your message to your TARGET AUDIENCE and maximizes CONVERSION RATE. If that is what you are looking for then we are the rig Περισσότερα

$294 USD σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$188 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.4
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
usmughal90

I am a Senior Developer with experience in building high quality sites and Desktop Applications. My experiences range from building Responsive mobile sites that work well cross-browser to building sites. I like working Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.2
shrutideveloper9

Greetings..!! I am Shruti. I have been working as a Website Developer on different platforms for more than four years, apart from this I am an out of the box thinker and multi-skilled Technologist. I have worked on Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.8
dominikgyecsek

Hi, I'm a UK based Full Stack Developer with over 3 years of experience. After I have got a better understanding of the full scope and the exact requirements of the project there is definitely a room for negotiation on Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
CoderField

Hi, I’m dedicated professional Web and Desktop Programmer & Developer and freelancer only. I have been working with challenge and hope to improve future plan with good network every client. If any client want to get Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
hirakhan2

Hi, I have review project details and would like to discuss further regarding the project with you. Kindly let me know when you are available. Thank you.

$100 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
joybigj

sir, I provide you exact things what you actually need with minimum cost.

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.7
$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
suffescom1

Greetings!! We have gone through job details and got a fair understanding about your Requirements. We just checked the [login to view URL] It lacks attraction. To reduce the bounce rate we have to red Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
pierrecabas

I'm a marketer & web developer with a decade of experience and are able to help you accomplish exactly what you're looking for.

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KondukterCRO

Hi, I can redesign your site. I will use your text and pictures and redesign page in modern and elegant way. I have knowledge of HTML, CSS, PHP, JavaScript and other related web technologies so I'll code it easily. I Περισσότερα

$133 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
raghvirsingh92

Hello bro, I saw your project requirements and it seems 100% matching my skills and expertise . I have few queries regarding the project requirements ,please let me know if we can discuss that and move forward on the Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.1
yassi01

Hi sir hru ? I am SOFTWARE ENGINEER.I have a team of expert developers and im also a developer. We already have done many task in university in those language that u demand in ur task .We will done it in low rate. I Περισσότερα

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0