Κλειστό

Realign the website using drupal7

18 freelancers are bidding on average $71 for this job

minhhoangduc

Hello, I'm a PHP/Drupal/WordPress CERTIFIED EXPERT coder and having over 10 years in programming. My top skills are PHP, HTML, CSS, jQuery, Drupal, WordPress. I can create the modules/plugins/themes in Drupal/WordPre Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(568 Αξιολογήσεις)
8.1
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(184 Αξιολογήσεις)
6.8
DSAssociates

Hello There, Very excited and glad to see that you are from U.S.A, as i visit frequently to catch up with my clients.. My name is DS, New Zealand based freelance designer/developer here. With more than 12 years of ex Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.4
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$124 USD σε 2 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.3
swsinfotech

Hi, I am expert website designer. I have read your Project design requirement and interested to work on your project. I want to know more details about your project. I am ready to start work on your project quickly. Περισσότερα

$108 USD σε 5 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.5
ProfSoftStudio

++ This is my job. I'm ready to begin now. Pm for me. Thanks Looking forward to hear from you, Feel free to talk about this interesting stuff, give us any questions you have to know more about us ;-) Thanks Oleg!

$133 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
vivservices

Hi, we work extensively in Drupal website development. Please check our portfolio. We have excellent customer reviews. Our clients keep coming with new projects. Looking forward to hear from you. Regards, Viv Note: Περισσότερα

$111 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
arvindkinja

Hello, Hope you are doing well! [login to view URL] contributed module developer:- [login to view URL] I have 5 years of experience in the web development area and worked on small to large web applicatio Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.8
rvtechsolution

Hi I'm Vijay senior Drupal developer with 5 years of experience and I have gone through your Requirement and Please have a quick chat in more details so that i can move forward and can start my wok for you in a rig Περισσότερα

$100 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.4
bruceci

I am interested in this project. My skills Drupal Module Development , Familiar with drupal hook and theme mechanism,Knowledge of EntityApi FieldApi ViewsApi FileApi, TokenApi and other APIs that contribute Περισσότερα

$25 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
achintyatech

Hi, Greets, My name is Vinod - C.T.O. at Achintya Tech Pvt. Ltd. I have a PHP & related Technologies team with me. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. My team has more than Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
ITWisdomWang

I have a lot of experience in developing web task by using drupal7. I can have done in defined time so that it makes you satisfy. I hope you outsource to me, thanks.

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$23 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Trimbkraj7

Hello sir, Hope you doing well, i read your project description so pls come technical discussion then we understand n negotiate cost, timeline then we move proceed further , also i show my past work when we discuss Περισσότερα

$15 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$55 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.2
iuanamunteanu

I am a Drupal developer, also I ' ve started to work on Drupal 8 version. Eager to learn, happy to lead. I know that with time I will hone my skills and be the adviser that a company needs to produce quality improved Περισσότερα

$25 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.3
adityagrg

Dear Hiring Manager, I have 3+ years of experience in specially Drupal, Jquery, Ajax , Java Script , HTML , CSS , PHP/MySql , Adobe Photoshop ,Import/Export , Git , SSH , API integration, Website Development. I Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.2
TechDevil

Hello, Greetings of the day. This is my new profile here, below I have shared the link to my old profile www.freelancer.in/u/drupaltonic.html Having more than 5 years of experience in Drupal development makes Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0