Κλειστό

Private Wordpress Work

53 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $453 γι' αυτή τη δουλειά

KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Projects : http://wordpr Περισσότερα

$750 AUD σε 28 μέρες
(715 Αξιολογήσεις)
8.5
Techizer

Greeting!!!!!!! We hold one goal above all other freelancers, 100% client satisfaction. Our in-house team of web designers, graphic designers, and developers uphold the highest standards for project planning Περισσότερα

$736 AUD σε 15 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
7.6
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I represent the Ukrainian IT-company "Webbook." We provide web design and web development for organizations, public and government institutions, companies and individuals. I got acquai Περισσότερα

$618 AUD σε 15 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.4
sushant003

Dear Sir/Madam, We are in top 25 company in [url removed, login to view] , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality wor Περισσότερα

$733 AUD σε 30 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
7.6
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a senior WordPress developer with an experience of 8+ years. I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and a Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.4
Shopify

I have read all your requirement and I want to discuss the complete project with you. Let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, I use to be online 24x7 o Περισσότερα

$773 AUD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
7.0
$250 AUD σε 5 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.8
espsofttech

Hello Wish you are well I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. I have great knowledge on about your project and i have already completed many p Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.8
dev1190

Hello sir/mam, i am expert in wordpress. I will do your work with good quality in your time frame. please give me one chance to help you. Hello there, accept my greetings for your project. I saw your requirements for Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.4
dpbhatt02

Sure, Let's discuss on chat.. Please have a detailed look at [url removed, login to view] & [url removed, login to view] We have done multiple similar jobs before, check out my profile, [url removed, login to view] Περισσότερα

$750 AUD σε 10 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
6.9
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Private Wordpress Work" and have analyzed that I have right skills (CSS, HTML, PHP, WordPress) to execute your esteemed project. I will complete your proje Περισσότερα

$456 AUD σε 365 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.6
VnBestSolutions

Dear Sir. I had read your descriptions about project. Kindly give me a chance, i would like to discuss more about project and sure everything clear. Please drop me messages when you have free time. Any your queries and Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.9
freeoutsourcer

Read your brief thoroughly and very interested in working on it. I create elegant and appealing experience to satisfy my clients and go the extra miles wherever needed. Portfolio: [url removed, login to view] Περισσότερα

$700 AUD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.6
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Wordpress based projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have Περισσότερα

$266 AUD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.9
caroldata

Hi, As you are looking to Private Wordpress Work so I am glad to inform you that we are an Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8+ years of Experienced Developer Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
$526 AUD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.0
seemasit

Hi, Your job posting has caught my attention and I am keenly considering your job post. I have excellent experience in Mentioned skills. *******NO UPFRONT REQUIRED ,PAY ME WHEN YOU SATISFY WITH MY WORK********** Περισσότερα

$277 AUD σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.8
maamekal

Hi, ☞ WHY ME: I have more than 6 years of experience in Web Development/Designing & have Developed numbers of websites in the past. I have an expertise in: ✔ PHP and it's Frameworks like Codeigniter. ✔ Περισσότερα

$251 AUD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.5
rohanjhait

Hi, I have experience in web development(Php,Wordpress) for 4 years and have worked on projects with great complexities. Now, I have looked into the list of things you are looking for and I have a solution for it I h Περισσότερα

$600 AUD σε 15 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.5
ideafactory421

I am Wordpress Developer working from 4 years. As you can see in my profile, I have completed many Wordpress projects. Let me help you a hand. Adil Jalal Wordpress Developer

$250 AUD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.4