Κλειστό

Prepaid Virtual Credit Card Platform

12 freelancers are bidding on average $543 for this job

webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$670 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.2
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.1
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$450 USD σε 17 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.1
wondergenie

5* rated in elance,upwork,freelancer and guru with 90% completion rate! Experts in php/wordpress/java/Google App Scriptnodejs/expressjs/angularjs/bootstrap we have developed multiple websites for our clients. please Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.4
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.9
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$777 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
rvtechsolution

Hi I'm Vijay senior Drupal developer with 5 years of experience and I have gone through your Requirement and Please have a quick chat in more details so that i can move forward and can start my wok for you in a rig Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.6
HericaDesigner

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 0 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
3.8
Amynsattani

Hello client, I hope this letter finds you in good health. We are very interested in working with you to create your custom website. A (user-friendly) website that has been neatly designed, conveying your business me Περισσότερα

$416 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
Shitenderkumar

I am professional Web Designer and Web Developer last 4 years good skills in Adobe Illustrator and Photoshop, HTML5, CSS3, Bootstrap, Responsive design, Foundation, jQuery, Javascript and WordPress. My main objective Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kalupg

I'm a senior PHP developer with loads of experience in building all kinds of website and web applications. It will not be a challenge for me to build this website for you on time with guaranteed satisfaction.

$350 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0