Κλειστό

Post Facebook API Comments To A Slack Channel Via Slack's Webhooks

We use a Facebook API comment plugin. You can see it here: [url removed, login to view]

Its' on the bottom of all our posts/pages/courses.

We want new comments to fire into slack.

You'll make it so our FB App can fire a post to a Slack webhook.

Video overview:

[url removed, login to view]

Ικανότητες: PHP, Programming

Περισσότερα: facebook api comments post, post message facebook api, post message facebook api xcode, post comment facebook api, post page facebook api, facebook api comments wall, facebook api comments, php facebook api comments, post marketplace facebook api, post twitter facebook api, post wall facebook api flex, post wall facebook api, post events facebook api, post automatically facebook api, post image facebook api

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Albuquerque, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #13801645

7 freelancers are bidding on average $213 for this job

A2Design

Hi, this looks like something we could help you with. Our team is Russian-Canadian. We specialise in: PHP & PHP frameworks, WordPress & Woocommerce, Opencart, Magento, API development, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
8.4
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [login to view URL] Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
7.9
prashushinde9

************************ API EXPERT ******************************* Hello, It's a pleasure to let you know that I've worked on several APIs Integrations before. All I am curious to know about your this project in Περισσότερα

$257 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.9
drudev

Hello. I am a web developer with 15+-year experience . I work remotely on DigitalRay company - [login to view URL] - LA (USA). Technical knowledges: [login to view URL] JavaScript Ruby RoR ASP.Net C#, Java, Python, Zend, CakePHP, Symp Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
webskys

Hi sir, I have read your requirement and saw the video you provided. We can read all the comments of the posts using FB API, and store them into the database. Then we can use webhooks of slack API to add content to Περισσότερα

$220 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
shahjahansiraj

Hi I have long experience in this field. I can provide you perfect solution. I can work full time or part time for you. Hope to meet you and discuss please. Thanks

$111 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
MAmirKhan11

I have already worked on integration of slack with sugarcrm. i can post comments into slack channel which you described in the video with all the detail. whenever a comment will be posted then though slack webhooks a Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techcrunch2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

$205 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0