Σε Εξέλιξη

Pizza online store and pizza builder

Ανατέθηκε στον/στην:

webmetek

Hello there, I'm developer and i have experienced in development more than 5 years,and i have experienced development team as well, we are webmetek company already i have made more than 50 websites so please let me Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.9

131 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $1188 γι' αυτή τη δουλειά

infoway

Hi, Thanks for the opportunity. We are highly experienced and it is highly doable at our end. We are expert in 5+ years exp developer team on various domain like app(Android , ios), Custom php(CI, YII, Laravel e Περισσότερα

$2577 USD σε 32 μέρες
(553 Αξιολογήσεις)
9.7
Webwingtechology

Hello, So, you looking to develop a Pizza Online Store & Pizza Builder. >Can you please come online and share more details about your current website or it would be really helpful if you share your current websit Περισσότερα

$2117 USD σε 25 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
8.9
michale21

Hi, Greetings from Votive Technologies!! ********* We have Good experience expertise on your all features and skills requirement, please review our work: [url removed, login to view] Please need to talk Περισσότερα

$1200 USD σε 20 μέρες
(436 Αξιολογήσεις)
8.7
RaddyxTechnology

Hi, I have gone through your project description and could assure you the best of the solution. I am taking it as an opportunity and ready to deliver my best. We will be using open source LAMP technology to dev Περισσότερα

$1500 USD σε 35 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Dear Client, We have gone through your job description about the ""Pizza online store"" and understood it well. We are confident to provide you the desired work. We have few queries, please solve it out: • What Περισσότερα

$1134 USD σε 20 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
8.3
nuked24

Hi, We are expert in designing as well in development. We will provide you quality of work. We will provide you our [url removed, login to view] want long term relationship with you. Please choose us and provide a chance to work wi Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.6
bdsiddhi

Hi There, Greetings !! We are a team of 32 full time, dedicated developers having expertise in iPhone, Android, Joomla, Magento, Wordpress & Core PHP. We are willingly to work on this project. To get a referen Περισσότερα

$1800 USD σε 30 μέρες
(192 Αξιολογήσεις)
8.3
monitrix

HI, Can breif me more about your pizza store website working and functionality you need in that . need to clear all points once to start work on it asap . check my profile ratings and reviews having 5 star and o Περισσότερα

$1368 USD σε 17 μέρες
(365 Αξιολογήσεις)
8.6
netdevbiz

If am not wrong, you need to build an online pizza (food) ordering portal where admin will add those offered food items from back-end; buyers can come to search & browse food items; also, can customize a food product t Περισσότερα

$1000 USD σε 35 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
8.6
shivmirthyusl

ABOUT US "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networkin Περισσότερα

$1444 USD σε 20 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
8.1
posspooja

Hello, I am an PHP Developer with more than 7 years of experience and shall get this done in about 20 days' time. Let me know if you have any doubts / queries about my expertise, will be more than happy to addr Περισσότερα

$1578 USD σε 20 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
7.8
dinotech

Dear Sir, I checked out your requirement and understood it well. I have worked on pizza websites earlier also. You can check it on below links : [url removed, login to view] http Περισσότερα

$1470 USD σε 21 μέρες
(236 Αξιολογήσεις)
7.8
DRwebmedia123

Hi There, I have read your all mentioned project requirements in details and I would like to discuss with you in details about the project requirement. Our Primary focus is to ensure that our customer succeed in to Περισσότερα

$1200 USD σε 28 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
7.9
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Please check our recent works once.. Περισσότερα

$1250 USD σε 10 μέρες
(479 Αξιολογήσεις)
8.1
webbookstudio

Hello, my name is Ivanna. I got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work on Your website soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalitie Περισσότερα

$1200 USD σε 20 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.8
maxsmith8

Hi There, Online store Experts!! We have extensive experience in developing eCommerce websites for online store and responsive. We have developed many websites based on retail domain and assure you once the developm Περισσότερα

$1555 USD σε 15 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
8.0
arunsingla32

Dear Hiring Manager, I have gone through with your job description & understood you need a online pizza store and pizza builder. **Exact quote I can provide you after detailed discussion. Please come online for d Περισσότερα

$1200 USD σε 20 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
8.1
babysoftS

Hi, I understand your requirement to design and build the online pizza ordering system and builder. I am experienced web developer with expertise in MVC, PHP5, MySQL, AJAX, JavaScript, HTML5, CSS3 etc. Please re Περισσότερα

$1315 USD σε 34 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.8
Techizer

Greetings!! I have seen your requirement on this project we did similar kind of project before and i am sure that you will definitely like our works .If you want to check our work then ping us on your free tim Περισσότερα

$1315 USD σε 25 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
8.0
Webicules

Hello , I will design and develop responsive online pizza store and pizza builder as per your requirements. But It would be highly appreciable if you can share your exact BRD or project flow documentation for your r Περισσότερα

$1450 USD σε 20 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.9