Ακυρώθηκε

Online whiteboard using WebRTC -- 2

We require online whiteboard using WebRTC in our e-learning website.

Through our website, students take private lessons from their tutors. The online whiteboard will be used when tutors teach their students.

1. Online whiteboard client program: see the attached descriptions.

If you have better functions, layouts or graphic design than ones of the whiteboard sketch, you can propose me.

2. Signaling server

- [url removed, login to view] or Java

- The sigaling server needs to communication with the existing Tomcat server on which e-Learning website is running.

(For example, getting participants information, getting lesson information, etc)

- The server needs to take the limited users based on the setting data of DBMS

- I'd like to know maximum concurrent users of the online whiteboard

You can test it and get the result or let me know how to test it

* There should be no license issue in service

Δεξιότητες: Java, Javascript, jQuery / Prototype, node.js, PHP

Δείτε περισσότερα: using javascript online review, using datepicker mysql example, whiteboard online chat, using access online survey

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Seoul, Korea, Republic of

ID Εργασίας: #11783292