Ακυρώθηκε

Online Test Series Portal like IBPS & Railways

21 freelancers are bidding on average ₹24137 for this job

OutsourceMan

Hi We can develop simple online Test Portal for you having functional and robust front end and backend. We are experts in PHP and MySQL and can complete the project on time. We would provide following modules: 1. L Περισσότερα

₹21052 INR σε 10 μέρες
(244 Αξιολογήσεις)
7.8
fullymagento

Hello sir, I have reviewed your requirement and after understanding it well excited to work with you on your awesome concept.I would really love to speak with you further regarding this project, so kindly come in pm Περισσότερα

₹33333 INR σε 20 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.2
Brightinfotech3

Greetings !! Myself Richa have more than 5+ year experience in web development with PHP and php frameworks as well as designing.I read your job description and understand that you are looking good developer who ha Περισσότερα

₹15000 INR σε 10 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.4
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your projec Περισσότερα

₹41666 INR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.9
₹16666 INR σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.9
avinsoln

Hello Sir/Maam, My name is Avinash Singh and I am a Full Stack Developer with experience of 6 years. Went through the Job Post and I am Confident to do your Task. Please Ignore my Bid Amount as I want to have Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
MiniBigTech

Hey, *We have read your complete job description and understand your task. *For the better understanding, we would like to have a direct conversation with you and please drop us a message we will share our opinion r Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
smactoday

Hi, Greetings from SMAC Today Technology Solutions We @ SMAC Today Technology Solutions have lot of exposure and experience in development for past 15 years served for several clients across the globe. We have fabulo Περισσότερα

₹20000 INR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.6
israrsoft

Hi Please have a look on a couple of websites I have done i.e. Job Portal / Job Board They have three panels Job Seekar (who can create account, post resume ) Employeer (Post jobs, search resume etc) Admin (Can se Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
manpreetnijjar

We understand all your requirements you mentioned and are pretty confident that we can successfully deliver your proposed project. We have a lot of expertise in this technology and have successfully delivered many proj Περισσότερα

₹33333 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
sjamil

Hello, I’ve carefully gone through your job posting. I'm a FULL time expert PHP/MYSQL programmer with more than 8 years experiences in both “Front-end” and “back-end” programming. I have excellent experience with op Περισσότερα

₹27776 INR σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
syncnologies

Hello, We are the fast growing software development company, I think we will be a great fit for your new brand. I would love to have the opportunity to discuss your upcoming project with you. We have a rich experie Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
evillo

Count me in. I'm a web developer with experience in e-learning platforms and quiz/test portals. Please deposit a milestone of half the price for my bid and I will start working immediately. I'm a member since 2009 and Περισσότερα

₹37500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dineshdr

WE HAVE READY EXAM PORTAL where you can handle by your self LOOKING FORWARD FOR YOUR REPLY REGARDS, [url removed, login to view]

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
indutechit

Dear Sir/Madam, Thank you for posting your requirement on a freelance platform for your website development project. With well over 100,000 firms offering website development services, we know how challenging it can Περισσότερα

₹26666 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhisangray

expert in website development and web designing. website would include real-time test attempting and auto results evaluation. could easily finish the job within 3-4 days.

₹12500 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ahmwasim16

hi dear .....i just read your job description.. im interested to work with you...im good expert of HTML, PHP, mysql, wordpress. ..i understand your requirement and sir i can do this i will work for you with cheap rate Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
₹14444 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rohitgirdhar13

I can create your online test series portal in php and asp.net as per your requirement. I have already done these type of online test and tutorials site. you can check my portfolio and given below links. I am expert i Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0