Ολοκληρωμένο

Move users and forum posts from phpbb3 forum to buddypress/bbpress + Test & launch website

Hi, I need someone to migrate all users and posts from my current forum on phpbb3 to new site on wordpress. I also need my site tested for bugs and launched.

I am aware that I will have to create a new milestone if there are bugs that need fixed after testing.

Ικανότητες: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WordPress

Περισσότερα: wordpress blog posts phpbb forum topics, code allow users upload website, club penguin test server website, email posts phpbb, want allow users register website, test cases commerce website, bbpress forum script posts, test plan commerce website, test server website will club penguin, pre launch website, launch website 30days, launch website days, test script website, needed launch website, free form launch website, receive email posts phpbb, launch website, launch website flash, test speed website, test quiz website, website form multiple users, test case website, phpbb send email users post

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Dunfermline, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #13472940

Ανατέθηκε στον:

£260 GBP σε 5 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.1

40 freelancers are bidding on average £489 for this job

akash9958

Hello, I have already built a Betting website based on Buddy Boss Template and is running successfully with 3500 Users currently here: [login to view URL] To verify that it is done by me, You can see my user as Περισσότερα

£750 GBP σε 10 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
8.2
webqueue

Hi, Please provide us the existing website link to check the website . We have some question regarding your project requirement ---------------------------------------------------------------------------------- Περισσότερα

£277 GBP σε 5 μέρες
(445 Αξιολογήσεις)
8.6
Techizer

Greeting!!!!!!!! We hold one, goal above all others freelancer’s 100% client satisfaction. Our in-house team of web designers, graphic designers, and developers uphold the highest standards for project pla Περισσότερα

£736 GBP σε 15 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
8.0
bhardwaj786

Dear Client, Greetings!!Thanks for sharing the project!! I would like to tell , I am very much interested in your project concept and of course want to get involved in this project. According to your requireme Περισσότερα

£1500 GBP σε 10 μέρες
(523 Αξιολογήσεις)
8.1
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

£470 GBP σε 9 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.8
Webicules

Hi Trail, Your requirement -> migration of phpBB3 to WordPress match my expertise and experience. I am readily available to migrate users and forum posts from phpBB3 forum to WordPress/buddypress/bbpress and also I w Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
7.9
pointlogic

Hello, I always provide fastest results with quality,I have done more than 250 projects here..I have an experience of more than 10 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, jque Περισσότερα

£388 GBP σε 10 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
8.0
Shopify

Hello, Greetings from Shopify We have recently completed the similar project and would like to show you a live demo which is similar to your project . I would like to discuss your project in more details so during Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.0
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

£773 GBP σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.2
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

£288 GBP σε 2 μέρες
(235 Αξιολογήσεις)
6.8
abstractsoftweb

Hello Greetings of the day!! We have gone through the job description and feeling confident in mentioning that we need to develop website in WORDPRESS with bb3 forum. We have team of web developer and design Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.9
£555 GBP σε 10 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.9
websolutions008

Hi, This is angel from [login to view URL] We could build a website as mentioned in the project description Mockup could be provided on your approval, before awarding the project. We are a company located in India. Give Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.4
developer2581

HI Hello Sir, We have gone through the details you have provided and would be pleased to work on this with you to deliver the results that you have expected and We are sure you will not be disappointed if you give us Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.6
webplanetsoft

I have 4 year experience in web development field. we have a team experienced developers. We want long term relation that’s why working at very good prices. Hope you will give us a chance to prove ourselves.

£250 GBP σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.4
webethics

Hello Hiring Manager, Greetings of the day...!! I am Harsh and would like to put forward my candidature for your job opening. I will be glad to show my skills: Designing, building and maintaining websites. Περισσότερα

£555 GBP σε 7 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.3
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with CorePHP projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have develope Περισσότερα

£444 GBP σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.1
metaexcel

Hello Sir, I will migrate your all users and posts from phpbb3 to WORDPRESS. i will also go through your website to check any bugs or any security issues manually. I will check each file and folder manually I will prov Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(249 Αξιολογήσεις)
6.6
shree214ram

Hello There, this is not copy-paste proposal, I have read your requirements very carefully, so keep reading :) This is Kamini. I have read your description in brief. I will make you project on wordpress from php Περισσότερα

£277 GBP σε 5 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
truevaluedesign

HI, Greetings of the day...!!! WE have prior experience in buddypress plug in usage, please have a look: [login to view URL] [login to view URL] ================ We have specialised team in Περισσότερα

£451 GBP σε 15 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.9