Κλειστό

Machine learning project ( text mining)

19 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $518 γι' αυτή τη δουλειά

$555 USD σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.8
razvand70

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
skriyaz09

I have been working as a software developer for more than one and half year on python scripting and having good knowledge on algorithms and data structures and did a small project on machine learning recently

$277 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
GrajdeanuAlex

Hello there, Python is awesome when it comes to text mining. I'd like to help you out regarding this project. I have finished some complex projects using some mining modules using python so I might be of help here.

$555 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
peterpans01

Hi, You will decide the model or you just give the problem and receive model? You already have a dataset?

$555 USD σε 6 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
NarendraBabuU

* Let's discuss on chat. It's not allowing me to send you any message. it only allows the employer to start a conversation. Hi, I am Narendra. I am pursuing my masters in IIIT Hyderabad and also I am Research scholar Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
krasticadis

Dear, I am an expert in machine learning. I have good skills and plenty experience in machine learning. I can do well your project according to your requirement in your timeline. I thank if we can discuss in detail Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
scimk

I have a lot of experience in machine learning and pattern recognition. I have spent my PhD working on this topic. I used NLTK (Natural Language Toolkit) in Python for some basic NLP tasks to parse nurse notes in clini Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
saurabh1704

I have 4 years of work experience in text mining and I have worked on various social media and complaints data. I have knowledge of NLP using R and Python. I worked on projects for technology and telecom giants

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tosh1997

Will do the project efficiently and affordably. Always ready to talk, communication will never be an issue. Always open to new ideas! Love to talk more. Thanks! Santhosh Subramanian

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xkriver

I am an expert on text mining. I have many years experience. I can help you.

$450 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
richardevil

We have 2 data scientists and 2 backend developers in team, who have PhD and Msc in US and Europe. We are confident that we can help.

$666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saifwsm

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartresearch1

I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). I work Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rishikeshkushwa

I am currently working on Python project and it is quite vast project. I am good in programming and Algorithm . I think I can do your project within time limit.

$555 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
silidragos

I am a passionate learner in the field of Machine Learning. Worked with matters as Decision Trees, Clustering, EM, SVM, Bayesian Learning and Deep Learning. For example, one of my favorite projects I worked on was sent Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AlexArgus1

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VBribal

I have more than 6 years of experience in Analytics . I am pursuing my Machine Learning specialization Course which is almost completed. Please feel free to get in touch so that I can help you to attain your objective Περισσότερα

$744 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pgrillo10

Did research at the University of Delaware, along with that I have deep knowledge in the scikit and will be able to complete this project for you.

$500 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0